Administracinė informacija

2017 m. II ketvirčio darbo užmokestis:

Bendras darbo užmokesčio fondas 187,8 tūkst. eurųVidutinis darbuotojų skaičius: 76,67Vidutinis mėnesinis darbo užmokestis: 830 Eur

Darbuotojų skaičius ir darbo užmokestis

Eil. Nr. Pareigybės pavadinimas Darbuotojų skaičius Darbo užmokesčio vidurkis per mėnesį
 1. Miškų urėdas 1 2300
 2. Padalinio (skyriaus) vadovas (viršininkas) 9 895
 3. Padalinio (skyriaus) vadovo (viršininko) pavaduotojas 8 765
 4. Vyriausias specialistas (vyr. miškininkas, vyr. inžinierius) 2 1703
 5. Specialistas 44 887
 6. Darbininkas 38 795

2017 m. I ketvirčio darbo užmokestis:

Bendras darbo užmokesčio fondas 187,8 tūkst. eurų Vidutinis darbuotojų skaičius: 76,67 Vidutinis mėnesinis darbo užmokestis: 830 Eur

Darbuotojų skaičius ir darbo užmokestis

Eil. Nr. Pareigybės pavadinimas Darbuotojų skaičius Darbo užmokesčio vidurkis per mėnesį
 1. Miškų urėdas 1 2300
 2. Padalinio (skyriaus) vadovas (viršininkas) 9 890
 3. Padalinio (skyriaus) vadovo (viršininko) pavaduotojas 8 717
 4. Vyriausias specialistas (vyr. miškininkas, vyr. inžinierius) 2 1703
 5. Specialistas 44 867
 6. Darbininkas 38 785