Finansinių ataskaitų rinkiniai

VĮ KAIŠIADORIŲ MIŠKŲ URĖDIJOS VEIKLOS ATASKAITOS

VĮ Kaišiadorių miškų urėdijos 2017m veiklos ataskaitos:

III ketvirčio veiklos ataskaita:

Balansas; 

Pelno nuostolio ataskaita;

Kapitalo pokyčio ataskaita;

Pinigų srautų ataskaita;

Aiškinamasis raštas;

Tarpinė veiklos ataskaita;

II ketvirčio veiklos ataskaita:

Balansas; 

Pelno nuostolio ataskaita;

Kapitalo pokyčio ataskaita;

Pinigų srautų ataskaita;

Aiškinamasis raštas;

Tarpinė veiklos ataskaita;

I ketvirčio veiklos ataskaita:

Balansas;

Pelno nuostolio ataskaita;

Kapitalo pokyčio ataskaita;

Pinigų srautų ataskaita;

Aiškinamasis raštas;

Tarpinė veiklos ataskaita; 

VĮ Kaišiadorių miškų urėdijos 2016m veiklos ataskaitos:

Nepriklausomo auditoriaus išvada;

Balansas;

Pelno nuostolio ataskaita; 

Kapitalo pokyčio ataskaita;

Pinigų srautų ataskaita; 

Aiškinamasis raštas;

Veiklos ataskaita;

VĮ Kaišiadorių miškų urėdijos 2015m veiklos ataskaitos:

Nepriklausomo auditoriaus išvada;

Balansas;

Pelno nuostolio ataskaita; 

Kapitalo pokyčio ataskaita;

Pinigų srautų ataskaita; 

Aiškinamasis raštas;

Veiklos ataskaita;

VĮ Kaišiadorių miškų urėdijos 2014m veiklos ataskaitos:

Nepriklausomo auditoriaus išvada;

Balansas;

Pelno nuostolio ataskaita; 

Kapitalo pokyčio ataskaita;

Pinigų srautų ataskaita; 

Aiškinamasis raštas;

Veiklos ataskaita;

VĮ Kaišiadorių miškų urėdijos 2013m veiklos ataskaitos:

Nepriklausomo auditoriaus išvada;

Balansas;

Pelno nuostolio ataskaita; 

Kapitalo pokyčio ataskaita;

Pinigų srautų ataskaita; 

Aiškinamasis raštas;

Veiklos ataskaita;

VĮ Kaišiadorių miškų urėdijos 2012m veiklos ataskaitos:

Nepriklausomo auditoriaus išvada;

Balansas;

Pelno nuostolio ataskaita; 

Kapitalo pokyčio ataskaita;

Pinigų srautų ataskaita; 

Aiškinamasis raštas;

Veiklos ataskaita;

VĮ Kaišiadorių miškų urėdijos 2011m veiklos ataskaitos:

Nepriklausomo auditoriaus išvada;

Balansas;

Pelno nuostolio ataskaita; 

Kapitalo pokyčio ataskaita;

Pinigų srautų ataskaita; 

Aiškinamasis raštas;

Veiklos ataskaita;

VĮ Kaišiadorių miškų urėdijos 2010m. veiklos ataskaita:

Nepriklausomo auditoriaus išvada;

Balansas;

Pelno nuostolio ataskaita; 

Kapitalo pokyčio ataskaita;

Pinigų srautų ataskaita; 

Aiškinamasis raštas;

Aiškinamojo rašto priedai;

Veiklos ataskaita;

2009 metų veiklos ataskaita;

2008 metų veiklos ataskaita;