Vadovo darbotvarkė

MIškų urėdas šiuo metu neplanuoja susitikimų, kuriuose be darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, dalyvautų ir kitų privačių interesų turintys asmenys.