Skolininkai

Informacija apie miškų urėdijos medienos pirkėjų skolas 2017 m. balandžio mėn. 1 d.

Skolininkai Pradelsta skola tūkst. Lt.
Armareda UAB 4,1
Baltik Forest Group UAB 4,8
Jovunda UAB 14,1
Juodeliai UAB 26,3