Apie miškų urėdiją

APIE MIŠKŲ URĖDIJĄ Kaišiadorių miškų urėdija – tai valstybės įmonė, patikėjimo teise valdanti, naudojanti valstybinius miškus ir jais disponuojanti įstatymų nustatyta tvarka, taip pat vykdanti juose kompleksinę miškų ūkio veiklą ir kitą miškų urėdijos įstatuose numatytą veiklą. Miškų urėdijos kompleksinė miškų ūkio veikla – veikla, apimanti miškų atkūrimą, priežiūrą, apsaugą, racionalų miškų išteklių naudojimą ir …

Apie miškų urėdiją Skaityti daugiau »

Miškų atkūrimas

Miško atkūrimas – darbai, kurie apima miško sėklininkystę, sodmenų išauginimą, iškirstų medynų atkūrimą ir priežiūrą. Tai, ko gero, svarbiausia ir garbingiausia miškininkų pareiga. Tinkamai atkurtas miškas – garantas, kad ateities žmogus galės džiaugsis puikiais miškais, o pramonė ir statybininkai nepristigs nepakeičiamos žaliavos – medienos. Miškininkai kasmet atkuria tai, kas buvo iškirsta. Geras, produktyvus miškas gali …

Miškų atkūrimas Skaityti daugiau »

Aplinkosauga

Kaišiadorių miškų urėdijos administruojamoje teritorijoje yra 48,7 tūkst. ha miškų. Teritorijos miškingumas – 32,8 proc.  26,1 tūkst. ha miško plotų valdo miškų urėdija, kiti plotai yra privačios nuosavybės arba valstybiniai – kitų naudotojų. Į miškų urėdijos valdomų miškų teritoriją patenka trys regioniniai parkai (Aukštadvario, Kauno marių ir Neries), 7 valstybiniai draustiniai, 3 savivaldybės draustiniai ir …

Aplinkosauga Skaityti daugiau »

Rekreacija

Kasdienių rūpesčių ir darbų verpete Kaišiadorių miškininkai daug dėmesio skiria pritaikydami miškus poilsiui, turizmui. Miškų urėdijos teritorijoje yra daug lankytinų vietų, kur gamtos artumas atpalaiduoja, akį džiugina neįtikėtinai gražus kraštovaizdis. Tad miškininkai stengiasi kuo geriau išnaudoti turimus rekreacinius išteklius, kuo gražiau ir patogiau įrengti poilsiavietes, rekreacinius takus, apžvalgos aikšteles ir atokvėpio vietas. Kaišiadorių miškų urėdijos …

Rekreacija Skaityti daugiau »

Priešgaisrinė apsauga

Dažniausiai miško gaisrai įsiplieskia pavasarį – sausos žolės deginimo laikotarpiu. Valstybiniai miškininkai norėdami apsaugoti miškus nuo ugnies siautėjimo, agituoja miško lankytojus laikytis lankymosi miške taisyklių, esant sausrai nesilankyti miške, o pastebėjus gaisrą, pranešti bendruoju pagalbos telefonu 112 arba miškų urėdijai telefonu 8 346 58244. Miškų urėdija  kasmet atnaujina apie 300 kilometrų mineralizuotų juostų, trukdančių plisti …

Priešgaisrinė apsauga Skaityti daugiau »

Miškų sertifikavimas

2009 m. vasario 10 – 11 dienomis buvo atliktas VĮ Kaišiadorių miškų urėdijos resertifikavimas, kuris privalomas atlikti kas 5 metai. Auditoriai miškų urėdijos ūkinę veiklą įvertino teigiamai, su sertifikavimo ataskaita galite susipažinti čia. Kaišiadorių miškų urėdijoje sertifikavimo darbai buvo atlikti 2003 m. spalio 1-15 d., sertifikatas įteiktas – 2004 metų kovo 16 dieną. Sertifikato numeris …

Miškų sertifikavimas Skaityti daugiau »

Sanitarinė apsauga

Miškas – gyvas ir jautrus organizmas, jį puola ligos ir įvairūs kenkėjai. Tad miškininkai pastoviai žvalgo miškus, stebėdami, ar medžiai sveiki, neužpulti vabzdžių ar ligų, ar nėra vėjavartų bei sniegalaužų.  Miško kenkėjų išplitimo prognozei miškų urėdija naudoja feromonines vabzdžių gaudykles, o apsaugai – vabzdžiagaudžius medžius, biologines apsaugos priemones: kelia inkilus vabzdžialesiams paukščiams, aptveria skruzdėlynus, palieka …

Sanitarinė apsauga Skaityti daugiau »

Saugomos teritorijos

Saugomos teritorijos Kaišiadorių miškų urėdijos miškai turtingi savo augalija ir gyvūnija, vertingais ir unikaliais gamtos objektais.  Tam, kad išsaugoti gyvosios ir negyvosios gamtos kultūros paveldo vertybes, kraštovaizdžio ir biologiniai įvairovę bei tinkamai jas naudoti, atkurti ir sudaryti sąlygas žmonių poilsiui, ypač pažintiniam turizmui, steigiamos saugomos teritorijos. Kaišiadorių miškų urėdijoje saugomos teritorijos sudaro virš trečdalio valstybinės …

Saugomos teritorijos Skaityti daugiau »

Miškų ugdymas

Kaip tėvai auklėja ir rūpestingai augina savo vaikus, taip miškininkai, nuo pat mažens auklėja ir rūpestingai augina miškus. Aplink naujai į miško dirvą pasodintus medelius ravi piktžoles, nutepa juos žvėrims nemalonaus skonio ir kvapo repelentais ar aptveria gaubtais bei tvoromis, kad medeliais nesumanytų paskanauti stirnos, elniai, briedžiai… Šiems darbams kasmet išleidžiam daugiau kaip 80 tūkst. …

Miškų ugdymas Skaityti daugiau »