Padėka girininkui

PADĖKA GIRININKUI

     Gegužės antrąją po penkerių metų pertraukos  įvyko ketvirtasis girininkų suvažiavimas, sutapęs su dviem svarbiomis datomis: prieš 585 metus pirmą kartą Beringerio rašte paminėti kryžiuočių užimtose Lietuvos žemėse dirbę girininkai, o prieš 375 metus Lietuvoje įkurtos pirmosios girininkijos. Dabar jų yra trys šimtai penkiasdešimt viena.

     Miškininkus pasveikino Ministras Pirmininkas Algirdas Butkevičius, Seimo Aplinkos apsaugos komiteto pirmininko pavaduotojas Paulius Saudargas ir komiteto narys Raimundas Paliukas, Seimo Kaimo reikalų komiteto narys Kazys Grybauskas, Aplinkos ministras Valentinas Mazuronis, aplinkos viceministras Linas Jonauskas, Miškų departamento direktorius Valdas Vaičiūnas, Lietuvos medžiotojų ir žvejų draugijos pirmininko pavaduotojas Eugenijus Tijušas ir kiti. Išklausyti pranešimai:  „Girininkas- ne profesija, tai gyvenimo būdas“, „Biržių, kirstinų neplynais kirtimais, atrinkimas – galvosūkis girininkui“, „Ištisinio medžių matavimo metodo taikymas pagrindinio naudojimo biržių taksacijoje ir biržių atrėžimo kokybė“, „Ar teisingai įvertiname žvėrių padarytą žalą?“.

     Vienas iš svarbiausių ir atsakingiausių girininkų suvažiavimo darbų buvo keturių rezoliucijų priėmimas – „Dėl neplynų kirtimų“, „Dėl žvėrių populiacijos nustatymo ir jų skaičiaus reguliavimo“, „Dėl biržių atrėžimo kokybės ir tūrio nustatymo“, „Dėl JMBS veiklos“.

     Už nepriekaištingai ir profesionaliai atliekamą darbą bei nuoširdų rūpestį valstybiniais miškais padėkomis apdovanota grupė girininkų. Aplinkos ministro Valentino Mazuronio padėka įteikta ir VĮ Kaišiadorių miškų urėdijos Pravieniškių girininkijos girininkui Algiui Krivui.