Miškuose – realus gaisrų pavojus

MIŠKUOSE – REALUS GAISRŲ PAVOJUS

Šiais metais iki liepos 25 d. Lietuvos miškuose užregistruoti 106 gaisrai 153,82 ha plote, iš jų 47  – privačiuose miškuose 7,33 ha plote. Šiemet miškų urėdijų priešgaisrinės komandos bei miškų pareigūnai, pagal gautus pranešimus apie kilusius miško gaisrus buvo išvykę į gaisravietes daugiau nei 770 kartų.

Artimiausiomis dienomis Lietuvoje prognozuojami labai karšti be kritulių orai, ir taip jau labai sausuose miškuose dar labiau padidinsiantys gaisrų kilimo pavojų. Liepos – rugpjūčio mėnesiais pats uogavimo, grybavimo ir poilsiavimo įkarštis, todėl čia visada gausu lankytojų.

Kaišiadorių miškų urėdijos valstybinės reikšmės miškai užima 26 000 ha. Jie išsidėstę trijų savivaldybių − Kaišiadorių, Elektrėnų ir Trakų – teritorijose. Į Kaišiadorių miškų urėdijos administruojamą teritoriją įeina Kauno marių bei Neries regioninių parkų dalys, Būdos-Pravieniškių biosferos poligonas, septyni valstybiniai draustiniai. O kur dar tūkstančiai hektarų miškų savininkams priklausančių bei nuosavybei atkurti rezervuotų miškų, kurių gaisrų gesinimu taip pat rūpinasi urėdija.

Šiomis dienomis rajone temperatūra kai kuriomis valandomis gali siekti 30 laipsnių karščio. Didesnio lietaus meteorologai artimiausiu laiku  neprognozuoja.  

Lietuvos hidrometeorologijos tarnybos duomenimis, dabar Kaišiadorių rajone – didelio miškų gaisringumo, prilygstančio ketvirtajai klasei, pavojus. Vyraujant tokiems karščiams, situacija bet kada gali dar labiau pablogėti.  

Šiemet urėdijos miškuose kilo vos vienas nedidelis gaisras, sunaikinęs 0, 61 ha plotą.  

Urėdija  kasmet atnaujina apie 300 kilometrų mineralizuotų juostų, trukdančių plisti miško gaisrams. Glaudžiai bendradar­biaujama su Kaišiadorių rajono ir Elektrėnų savivaldybės priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos specialistais, sudaromi bendri priešgaisrinės apsaugos priemonių planai, rengiami bendri mokymai. Miškų gaisrams pastebėti naudojama puikiai veikianti antžeminė automatinė miško gaisrų stebėjimo sistema. Gaisrus operatyviai gesina dvi brigados, aprūpintos naujais iš Europos sąjungos struktūrinių fondų lėšų įsigytais miško gaisrų gesinimo automobiliais ir reikalingu inventoriumi. Tačiau kur kas svarbiau yra ne gaisrą užgesinti, bet neleisti jam kilti. Ir čia jau vien miškininkų pastangų negana. Deja, tenka konstatuoti, jog bemaž visus miško gaisrus sukelia neatsargiai ir neatsakingai su ugnimi besielgiantys žmonės. Jau nekalbant apie tyčinius padegimus, kurių nedažnai, bet vis dar pasitaiko.

Todėl Kaišiadorių miškų urėdija, kurios viena veiklos sričių yra miškų apsauga nuo gaisrų, prašo rajono gyventojų, susiruošusių į miškus ar poilsiavietes, važinėti tik miško keliais, automobilius ir palapines statyti tik tam skirtose vietose – aikštelėse, elgtis kultūringai, nelaužyti medelių, šakų, negadinti kelio ženklų ir ypač atsargiai elgtis su ugnimi – nemėtyti neužgesintų degtukų, nuorūkų, laužus kurti tik jiems skirtose vietose. O, išvykstant iš poilsiavietės, laužą visiškai užgesinti. Atsakingai besielgiantiems miškas tikrai atsidėkos su kaupu.

Pastebėjus miške kilusį gaisrą ar niokotojus prašome pranešti miškininkams tel. (8 346) 67 639,  8 686 97817 arba 112.