Medienos ruoša

Kasmet VĮ Kaišiadorių miškų urėdija iškerta apie 104 tūkst. m3 medienos. Apie pusę medienos ruošos darbų vykdo miškų urėdija savo turima technika – medkirte ir dvejomis medvežėmis. Likusią dalį medienos ruošos vykdo 12 rangovinių įmonių.  Visa mediena yra gaminama sortimentais kirtavietėse, taikant pažangią skandinavišką technologiją, siekiant išsaugoti miško paklotę, pomiškį. Visi medienos sortimentai iš kirtaviečių, yra išvežami įrengtomis valksmomis medvežėmis arba savikrovėm priekabom. Iškirstą medieną  matuoja ir priima girininkijų darbuotojai arba nepriklausomi medienos matuotojai.