kONSULTACIJOS

NEMOKAMA KONSULTACIJA MI6KO SAVININKAMS JŲ MIŠKO VALDOSE

Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos kolegija vykdo projektą, kurio metu suteiks individualias nemokamos konsultacijas 1000 miško savininkų  jų valdose miško priežiūros, atkūrimo, apsaugos, naudojimo ir kt. klausimais.

Pirmenybė gauti konsultaciją teikiama asmenims:

  •  kurių miško valdai nėra parengto galiojančio miškotvarkos projekto;
  •  miško valdoje turintiems jaunuolynus;
  •  ketinantiems kreiptis ES paramos pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 metų programos miškininkystės srities priemones.

Pageidaujančius gauti konsultacijas prašome kreiptis į kolegijos direktoriaus pavaduotoją plėtrai ir inovacijoms Kristiną  Butkienę tel. 8-614 34362, arba el. p. kr.butkiene@gmail.com