Erelis rėksnys

MAŽIEJI ERELIAI RĖKSNIAI

      Šių metų liepos 15 d. VĮ Kaišiadorių miškų urėdijoje vyko VšĮ „Gamtosaugos projektų vystymo fondas“ įgyvendinčio Europos Sąjungos finansinio instrumento „Life+“ remiamą projektą „Mažojo erelio rėksnio apsauga Lietuvos miškuose“ vykdytojų, miškų urėdijos darbuotojų ir žiniasklaidos atstovų susitikimas ir pažintinė išvyka į miškų urėdijos miškus, kuriuose gyvena mažieji ereliai rėksniai.

Susitikimo metu, prie projekto informacinio stendo, miškų urėdas Stasys Truskauskas papasakojo apie Kaišiadorių miškų urėdiją, jos vykdomą veiklą ir bendradarbiavimą su Gamtosaugos projektų vystymo fondo specialistais. Akcentavo, kad naujų saugomų teritorijų steigimas ar saugomų rūšių naujos radavietės koreguoja miškų urėdijos veiklos projektus, tenka keisti ūkinių priemonių laiką ir vietą. Kaip pavyzdį paminėjo 2004 m. įsteigtą Natura2000 teritoriją „Būdos-Pravieniškių miškų biosferos poligoną“, kurį steigiant buvo teigiama, kad jame gyvena 12 porų vapsvaėdžių – retų ir saugomų plėšriųjų paukščių rūšies atstovai. Tačiau pagal Miškotvarkos instituto ir miškų urėdijos turimą informaciją minėtoje teritorijoje perėjo tik trys poros. Vėliau, jau įsteigus biosferos poligoną, ir atliekant monitoringą, informacija pasitvirtino, minėtų 12 porų poligone neaptinkama. Vapsvaėdžių poligone yra tiek, kiek ir buvo prieš jį įsteigiant – 3 poros.

Ornitologai – projekto vykdytojai papasakojo apie mažųjų erelių rėksnių paplitimą Lietuvoje ir Europoje, apie jų biologiją ir gyvenimui tinkamą aplinką. Vėliau susitikimo dalyviai išvyko į VĮ Kaišiadorių miškų urėdijos Būdos girininkiją, kurioje šiuo metu peri kelios erelių poros. Miškų apylinkėse ir miške susipažino su paukščių apskaitos subtilybėmis, aplankė du miško sklypus kuriuose yra erelio rėksnio lizdai. Prie vieno iš jų ornitologai pademonstravo kaip vykdoma paukščių apskaita, žiedavimas ir įvairių duomenų rinkimas. Žiniasklaidos atstovai su nuostaba apžiūrėjo erelių jauniklį, fotografavo ir šnekino, tačiau jauniklis išdidžiai neatsakinėjo į jų klausimus, už jį viską papasakojo ornitologai – Rimgaudas Treinys, Saulius Rumbutis, Saulis Skuja ir Deivis Dementavičius.

Po tokios rezultatyvios išvykos buvo įsitikinta, kad tikslinga vykdyti aplinkosauginius projektus bendradarbiaujant su miškų valdytojais, tuomet rezultatai būna geriausi ir saugomai rūšiai ir miškų naudotojams.

Apie šią išvyką galima paskaityti portale Grynas.lt