Aplinkosauga

Kaišiadorių miškų urėdijos administruojamoje teritorijoje yra 48,7 tūkst. ha miškų. Teritorijos miškingumas – 32,8 proc.  26,1 tūkst. ha miško plotų valdo miškų urėdija, kiti plotai yra privačios nuosavybės arba valstybiniai – kitų naudotojų. Į miškų urėdijos valdomų miškų teritoriją patenka trys regioniniai parkai (Aukštadvario, Kauno marių ir Neries), 7 valstybiniai draustiniai, 3 savivaldybės draustiniai ir vienas biosferos poligonas (Būdos-Pravieniškių miškų). Iš viso saugomos teritorijos miškų urėdijos miškuose sudaro apie 42 proc. ploto.

Miškų urėdijos miškuose yra nustatytos  retųjų paukščių 79 lizdavietės, 18 perimviečių. Aptinkama 37 retųjų augalų augavietės, 11 vabzdžių ir varliagyvių radaviečių. Per 2013-2016 metus aptikta ir užfiksuota dar 9 naujos stambių plėšriųjų paukščių lizdavietės.

Nuo 2004 m. miškų urėdija saugo per 340 ha ypač vertingų miško ekosistemų plotų – kertinių miško buveinių, kuriose aptinkamą nykstančių ir retų kerpių, grybų bei augalų rūšių – kertinių miško elementų. Iš viso miškų urėdija įsipareigojusi palikti natūraliai sukcesijai ne mažiau 5 procentų valdomų miškų ploto. 1322 ha miško plote nevykdoma jokia komercinė miškų ūkio veikla, miškas šiuose plotuose vystosi natūraliai, neveikiamas tiesioginės žmogaus veiklos.