Apie miškų urėdiją

APIE MIŠKŲ URĖDIJĄ

Kaišiadorių miškų urėdija – tai valstybės įmonė, patikėjimo teise valdanti, naudojanti valstybinius miškus ir jais disponuojanti įstatymų nustatyta tvarka, taip pat vykdanti juose kompleksinę miškų ūkio veiklą ir kitą miškų urėdijos įstatuose numatytą veiklą. Miškų urėdijos kompleksinė miškų ūkio veikla – veikla, apimanti miškų atkūrimą, priežiūrą, apsaugą, racionalų miškų išteklių naudojimą ir prekybą mediena bei miško ištekliais.

Miškų urėdijos savininkė yra valstybė. Valstybės savininko teises ir pareigas įgyvendina valstybės valdymo institucija – Generalinė   miškų urėdija.

Miškų urėdija buvo įsteigta 1918 metais, po Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo. Nuo to laiko Kaišiadorių miškų urėdija sėkmingai ūkininkauja jai patikėtuose miškuose.

Šiuo metu miškų urėdijoje dirba 79 darbuotojai – 16 moterų ir 63 vyrai. 

.