Akcija miškas 2015

Prasideda tradicinė akcija „Miškas 2015” 

Kalbėdami apie miškininkų darbus, pirmiausiai visada prisimename miškų kirtimą ir atkūrimą bei jų priežiūrą. Na gal dar rekreacinių zonų rengimą, priešgaisrinę apsaugą. Lietuvoje nuo gilios senovės vyrauja girių kultas ir ypatinga pagarba medžiui, o tradicija jį pasodinti laikoma kiekvieno žmogaus pareiga.  Šiuo metu miškai užima apie trisdešimt procentų šalies teritorijos, o tai sudaro daugiau nei 2 milijonus hektarų. Iš jų valstybinės reikšmės miškai – 1,2 mln. ha arba pusę mišku apaugusios žemės, per 800 000 ha plotų yra privatūs, o likusioji dalis rezervuota nuosavybės teisėms atkurti.  Vienam Lietuvos gyventojui  tenka tris kartus daugiau miško negu Lenkijoje, penkis kartus daugiau negu Vokietijoje. Vykdydamos priešgaisrinę bei sanitarinę apsaugą, miškų urėdijos rūpinasi ne tik valstybiniais, bet ir privačių miškų savininkų miškais.

          Šių metų sausio 19 – vasario 8 dienomis Valstybinės miškų  tarnybos ir Generalinės miškų urėdijos iniciatyva vienuoliktąjį kartą Lietuvoje vyks akcija „Miškas 2015“. Jeigu pirmosiose tokiose akcijose pagrindinis dėmesys buvo skiriamas neteisėtų kirtimų stabdymui, miško atkūrimui privačiuose miškuose, sanitarinei bei priešgaisrinei apsaugai ir miško teršėjų išaiškinimui, tai dabar Valstybinės miškų tarnybos ir miškų urėdijų, tarp jų ir Kaišiadorių miškų urėdijos, pareigūnai stengsis užkardyti teisės pažeidimus, susijusius su neteisėtu miško kirtimu, neteisėtai iškirstos medienos gabenimu bei atliks didelį prevencinį darbą, konsultuodami miško savininkus miško naudojimo, atkūrimo bei apsaugos klausimais. Taip pat Valstybinės miškų  tarnybos ir miškų urėdijų pareigūnai rengs reidus, kurių metu tikrins autotransportu gabenamos medienos įsigijimo dokumentus, lankysis kertamose biržėse, skirs padidintą dėmesį miško apsaugai nuo neteisėtų kirtimų ir kitų pažeidimų. Žiniasklaidos priemonėse bus skelbiama informacija apie miškų naudojimą, atkūrimą ir apsaugą, organizuojami susitikimai su privačių miškų savininkai.

          Kaip parodė ankstesniųjų metų praktika, suaktyvinus bendradarbiavimą su policijos ir aplinkosaugos pareigūnais, ne vienoje urėdijoje pavyko užkirsti kelią organizuotiems didelės apimties neteisėtiems miško kirtimams ir medienos grobstymams. Reikia manyti, kad ir šiųmetė akcija duos nemažų teigiamų rezultatų. Ir ne vien kalbant apie grobstymus. Pernai metų spalio 9 dieną Aplinkos ministras Kęstutis Trečiokas pasirašė įsakymą, patvirtinusį Apvaliosios medienos gabenimo tvarkos aprašą. Jis numato medienos siuntėjų pareigą informuoti savivaldybes apie planuojamą medienos gabenimą rudenį ir pavasarį, laikotarpiu, kai tikimybė sugadinti kelius ypač didelė bei laikytis atitinkamos tvarkos. Kaip tai įgyvendinama praktiškai šią žiemą,  irgi stebės akcijos “Miškas 2015” operatyvinių grupių pareigūnai.

          Kaišiadorių miškų urėdija  prašo gyventojų nebūti abejingais. Jeigu Jums žinomi neteisėti medienos kirtimo atvejai ar atvejai, susiję su neteisėtu medienos realizavimu, būtinai apie tai praneškite policijai arba Valstybinės miškų tarnybos ar miškų urėdijos pareigūnams. Taip jūs prisidėsite prie miško, mūsų žaliųjų plaučių, išsaugojimo.

Kaišiadorių miškų urėdijos informacija