ZDISLOVAS TRUSKAUSKAS (1948 – 2011)

Zdislovas Truskauskas, Generalinės miškų urėdijos prie Aplinkos ministerijos generalinio miškų urėdo pavaduotojas, gimė 1948 metais sausio 26 d. Utenos aps., Tauragnų vls., Rukšteliškių kaime. 1966 metais baigė Kauno miškų technikumą, 1979 m. – Lietuvos žemės ūkio universiteto Miškų fakultetą.
Z.Truskauskas miškų žinyboje dirbo nuo 1966 m. 1966 m. – 1969 m. dirbo Lietuvos miškotvarkos įmonėje „Miško projektas“ techniku, 1969 m. – 1971 m. Miškų ūkio ir miško pramonės ministerijoje Darbo mokslinio organizavimo ir ekonominių tyrimų laboratorijoje ekonomistu, 1971 m.–1973 m. tarnavo armijoje. 1974 m. dirbo Eksperimentinio projektavimo, konstravimo ir technologijos biuro vyresniuoju inžinieriumi, nuo 1974 m. iki 1991 m. – Miškų ūkio ir miško pramonės ministerijoje inžinieriumi, vyresniuoju inžinieriumi, vadovaujančiu inžinieriumi, 1991 m. – 1993 m. – Kadrų, darbo organizavimo ir darbo užmokesčio skyriaus viršininku, 1993 m. – 1994 m. – miškų ūkio ministro pavaduotoju, 1994 m. – 1997 m. Miškų ūkio ministerijos sekretoriumi. Panaikinus Miškų ūkio ministeriją, Z.Truskauskas 1997 m. buvo paskirtas Generalinės miškų urėdijos prie Aplinkos ministerijos generalinio miškų urėdo pavaduotoju, nuo 2006 m. rugsėjo mėn. iki 2008 m. sausio mėn. – aplinkos viceministru, nuo 2008 m. vasario mėn. – Generalinės miškų urėdijos prie Aplinkos ministerijos generalinio miškų urėdo pavaduotoju.
Zdislovas Truskauskas, dirbdamas Miškų ūkio ministerijos ministro pavaduotoju, vėliau – ministerijos sekretoriumi ir Generalinėje miškų urėdijoje generalinio miškų urėdo pavaduotoju, aktyviai dalyvavo stiprinant Lietuvos valstybingumą ir ekonominį stabilumą. Z.Truskauskas aktyviai dalyvavo rengiant pagrindinius teisės aktus, reglamentuojančius Lietuvos miškų ūkio vystymo politiką ir strategiją – Miškų įstatymą ir jo pakeitimo įstatymą bei poįstatyminius aktus, reglamentuojančius Lietuvos miškų ūkio politikos ir strategijos įgyvendinimą. Z.Truskauskas įnešė didelį asmeninį indėlį, kad valstybinių miškų sistema išlaikė stabilumą ir pasiekė žymių ekonominių rezultatų. Z.Truskauskui, dirbant generalinio miškų urėdo pavaduotoju, buvo sėkmingai įgyvendintas miškų ūkio teisės aktų adaptavimas stojant į Europos Sąjungą. Pagrindiniai teisės aktai, reglamentuojantys ūkininkavimą miškuose atitinka Europos Sąjungos teisės aktų reikalavimus. Z.Truskauskas koordinavo miškų urėdijų ekonominius ir finansinius klausimus.
Z.Truskauskas aktyviai dalyvavo visuomeninėje veikloje – buvo Lietuvos miškininkų sąjungos Prezidiumo narys, Generalinės miškų urėdijos prie Aplinkos ministerijos kolegijos narys, leidinio „Lietuvos miškininkai“ redaktorių tarybos narys, Jaunųjų miško bičiulių sambūrio pirmininkas.
Z.Truskauskui 2002 m. pareikšta Lietuvos Respublikos Prezidento padėka.
Z. Truskauskas Lietuvos Respublikos Prezidento dekretu 2008 m. apdovanotas Ordino „Už nuopelnus Lietuvai“ Riterio kryžiumi.

Parašykite komentarą