Urėdijoje lankėsi svečiai iš Lenkijos

Kaišiadorių miškų urėdijoje lankėsi grupė Lenkijos Czarnkow miesto savivaldybės, Sarbijos girininkijos ir Kuznica Czarnkowska gimnazijos, dalyvaujančių Europos Komisijos finansuojamame Comenius Regio partnerystės projekte, darbuotojų bei specialistų. Šiame nuo 2009 metų įgyvendinamame tarptautiniame projekte, kurio tema „Žemė – mūsų namai“, taip pat dalyvauja Kaišiadorių rajono savivaldybės administracija, Kruonio gimnazija bei Kruonio seniūnija. Pagrindinis projekto uždavinys yra abiejose šalyse kelti ekologinį sąmoningumą, skatinti bendruomenę dalyvauti akcijose tvarkant savo vietoves bei inicijuoti bendradarbiavimą tarp visų projekte dalyvaujančių institucijų.

Pasak Kruonio gimnazijos direktorės Ritos Mikučiauskienės, Lenkijos partneriai pasirinko bendravimui miškininkus, o lietuviai – Kruonio seniūniją, kadangi seniūnas yra miškininkas ir glaudūs ryšiai miškininkus su gimnazija sieja jau seniai. Darbai, kurie vyksta Kruonio ir Czarnkow savivaldybėse ir mokyklose, panašūs: miško sodinimas, aplinkos tvarkymas, paukščių ir žvėrių globa bei viso šio darbo viešinimas.

          Kaišiadorių miškų urėdas Stasys Truskauskas supažindino svečius su Kaišiadorių miškų urėdijos struktūra,  atliekamais darbais bei pagrindiniais rodikliais. Taip pat buvo surengta ekskursija į Neries regioninį parką, kur S. Truskauskas ir Neries regioninio parko direktorė Audronė Žičkutė pateikė daug išsamios informacijos apie kairiojo Neries kranto turistinę trasą, joje miškininkų įrengtas poilsiavietes, saugomus objektus. Bražuolės poilsiavietėje Kaišiadorių miškinininkai ir svečiai iš Lenkijos apsikeitė mintimis apie miškų priežiūros bei tvarkymo problemas, visuomenės, ypatingai jaunimo, moksleivių, įtraukimo į šią veiklą aktualijas.

Parašykite komentarą