Saugomų paukščių rūšių lizdaviečių inventorizavimo seminaras

Šių metų rugpjūčio 10 d. VĮ Kaišiadorių miškų urėdijoje vyko saugomų paukščių rūšių lizdaviečių inventorizavimo seminaras, kurį organizavo VšĮ Gamtosaugos projektų vystymo fondas (GPVF). Seminaras organizuotas vykdant VĮ Kaišiadorių miškų urėdijos ir GPVF bendrą tiriamąjį darbą, kurio tikslas nustatyti miškų urėdijos valdomuose miškuose perinčių retų paukščių lizdaviečių vietas, jų pokyčius. Seminare savo ilgamete patirtimi dalinosi patyrę ornitologai Saulis Skuja, Deivis Dementavičius, Rimgaudas Treinys ir Saulius Rumbutis.

Miškų urėdijos specialistai susipažino su plėšriųjų paukščių atpažinimo specifika pagal veiklos požymius, lizdo krovimo ypatumus. Išvykoje į mišką metu seminaro dalyviai buvo supažindinti su kasdieniu ornitologo darbu renkant ir sisteminant duomenis apie paukščių gausą ir lizdų vietas. Informacijos rinkimas prasideda nuo darbo pamiškėje. Čia ornitologai žiūronų ir teleskopų pagalba ilgą laiką stebi skraidančius paukščius virš miškų masyvų, atpažįsta paukščių rūšį, fiksuoja nusileidimo į mišką vietas. Pagal surinktus duomenis ant žemėlapių sužymimos galimos lizdaviečių vietos, kurios vėliau tikslinamos atliekant paiešką tiesiogiai miške. Suradus lizdus, tikrinamas jų užimtumas, perėjimo sėkmingumas, jauniklių būklė.

Seminaras užtruko visą dieną, jo metu urėdijos specialistai aplankė medynus, kuriuose yra juodojo gandro, mažojo erelio rėksnio, jūrinio erelio, sketsakalio lizdai, pagilino savo turimas žinias apie saugomas paukščių rūšis, jų gyvenseną, gavo praktinių patarimų apie lizdų paieškos, paukščių rūšies nustatymo ypatumus. Tokie mokymai buvo naudingi tiek miškininkams  tiek ornitologams. Tiesioginis bendradarbiavimas ir operatyvus turimų duomenų apie naujai rastas lizdavietes, užtikrina jų apsaugą nuo ūkinės veiklos trikdžių ir apsaugo juose perinčius paukščius. O 2017 metais ornitologų atlikta lizdaviečių inventorizacija ir susisteminti duomenys padės tiksliau planuoti miško ūkines priemones.  

Parašykite komentarą