PAGRINDINIAI MIŠKŲ URĖDIJOS ADMINISTRUOJAMŲ MIŠKŲ RODIKLIAI

 • Miško žemė pagal valstybinę miškų apskaitą, 1000 ha – 26,0
 • Apaugusi mišku žemė (medynai), 1000 ha – 23,9
 • Dirbtiniu būdu įveisti (kultūriniai) medynai, 1000 ha – 5,2
 • Bendras medienos tūris, mln.m3   – 5,4
 • Vidutinis medienos tūris, 1 ha, m3 – 226
 • Bendras brandžių medynų tūris, mln.m3 – 1,7
 • Vidutinis brandžių medynų tūris, 1 ha, m3 – 304
 • Bendras metinis medienos prieaugis, mln. m3 – 0,04
 • Einamasis metinis medienos prieaugis 1 ha, m3 – 5,6
 • Prieaugio dalis kaupiama medyne, 1 ha, m3  – 270
 • Vidutinis medynų amžius, metais – 58

Šiuo metu Kaišiadorių miškų urėdijos bendrą miškų plotą sudaro 47302 ha.

Miškai išsidėstę Kaišiadorių ir Trakų rajonuose bei Elektrėnų savivaldybėje.

Miškų urėdijos administruojamų miškų ploto pasiskirstymas pagal administracinius vienetus

Miškų urėdijos administruojamų miškų ploto pasiskirstymas pagal administracinius vienetus

Miškai skirstomi į valstybinės reikšmės, privačius ir rezervuotus nuosavybės teisių atkūrimui.

Miškų urėdijos administruojamų miškų ploto pasiskirstymas pagal nuosavybės formą

Miškų urėdijos administruojamų miškų ploto pasiskirstymas pagal nuosavybės formą

Visi miškų urėdijos miškai pagal ūkininkavimo tikslus, ūkininkavimo ir pagrindinę funkcinę paskirtį suskirstyti į miškų grupes.

Kaišiadorių miškų urėdijos valstybinės reikšmės miško plotų pasiskirstymas pagal miško grupes ir pogrupius:

II grupės (specialios paskirties) miškai, iš viso – 5,8 tūkst.ha

A) Ekosistemų apsaugos miškai, iš viso – 5 tūkst.ha

Draustinių (jų dalių) miškai su 2 gr. ūkiniu režimu – 4,8 tūkst.ha

Miško genetiniai draustiniai – 0,08 tūkst.ha

Saugomų gamtos ir kultūros paveldo objektų miškai – 0,02 tūkst.ha

Buveinių ir atkuriamųjų išteklių sklypų miškai, Priešeroziniai miškai  – 28,6tūkst.ha

B) Rekreaciniai miškai, iš viso – 0,8 tūkst.ha

Miško parkai  – 0,6 tūkst.ha

Miestų miškai, rekreaciniai miško sklypai – 0,2 tūkst.ha

III grupės (apsauginiai) miškai, iš viso – 3 tūkst.ha

Draustinių (jų dalių) miškai su 3 gr. ūkiniu režimu – 1, 6 tūkst.ha

Valstybinių parkų apsauginių zonų miškai, valstybinių rezervatų ir valstybinių parkų apsaugos (buferinių) zonų miškai, miško sėkliniai medynai – 0,8 tūkst.ha

Vandens telkinių apsaugos zonų miškai – 0,6 tūkst.ha

IV grupės (ūkiniai miška)i, iš viso – 17,2 tūkst.ha
Iš viso –  26 tūkst.ha

Miškuose vyrauja normalaus drėgnumo derlingos augavietės.

Miškuose auga daugiausia spygliuočių – pušies, eglės medynų.

Miškų urėdijos administruojamų miškų ploto pasiskirstymas pagal medžių rūšis

Miškų urėdijos administruojamų miškų ploto pasiskirstymas pagal medžių rūšis

Miškų urėdijoje daugiausia ploto ir tūrio sudaro pusamžiai medynai.

Miškų urėdijos administruojamų medynų tūrio pasiskirstymas pagal brandumo grupes

Miškų urėdijos administruojamų medynų tūrio pasiskirstymas pagal brandumo grupes

Parašykite komentarą