NAUJIENŲ ARCHYVAS

2007 m. gruodžio 29 d. Kaišiadorių miškų urėdija atnaujino ir suremontavo mechanines dirbtuves. 2006 metais miškų urėdija paruošė „Remonto mechaninių dirbtuvių renovacijos ir technologinės įrangos modernizavimo“ projektą, kurį pateikė Valstybinės darbo inspekcijos konkursui, dėl darbuotojų darbo saugos prevencinių priemonių, lėšoms, už mechaninių dirbtuvių remontą, gauti. Miškų urėdijos projektas buvo priimtas – prasidėjo remonto darbai. Remonto mechaninių dirbtuvių renovacijai buvo išleista apie 150 tūkstančių litų, dalį šių lėšų padengs VSDF Valdyba.2007 m. gruodžio 21 d. Kaišiadorių miškų urėdija jau ne vienerius metus dalyvauja ir prisideda prie Kalbos šventės rengimo. Šią šventę rengia ir Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos kalbos tvarkytoja Danutė Grigonienė. Ji kas met pasirūpina, kad rajono žmonės dalyvautų įvairiose kalbos, savo krašto pažinojimo konkursuose, o šventės metu dalyviai visuomet būna apdovanojami puikiais prizais, kuriuos įsteigia rajono įmonės – knygomis, paveikslais, įvairias suvenyrais. Kaišiadorių miškų urėdija taip pat yra viena iš nuolatinių prizų steigėjų. Pačią urėdiją D. grigonienė nuolatos mini tarp labiausiai kalba besirūpinančių įmonių rajone, už nuopelnus gimtajai kalbai miškų urėdija yra gavusi ir apdovanojimų.2007 m. gruodžio 17 d. Jau prekiaujame Kalėdinėmis eglaitėmis!   Kalėdinių eglaičių galite įsigyti Kaišiadorių miškų urėdijos mechaninių dirbtuvių kieme adresu Paukštininkų g. 13, Kaišiadorys. Eglaičių kainos:iki 1 metro aukščio – 7 litainuo 1 iki 2 metrų aukščio – 12 litųnuo 2 iki 3 metrų aukščio – 21 litas 60 centųšaka – 1 litas 50 centų2007 m. spalio 19 d. Kaišiadorių miškų urėdijoje, Palomenės girininkijoje vyko girininkams skirti priešgaisriniai apmokymai. Apmokymus organizavo miškų urėdija ir Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento Kaišiadorių priešgaisrinė gelbėjimo tarnyba. apmokymų metu buvo siekiama išmokti suderinti bendrus skirtingų žinybų veiksmus gesinant miško gaisrus.2007 m. spalio 19 d. Kaišiadorių miškų urėdijos globojami jaunieji miško bičiuliai sodino ąžuoliukus kardinolo Vincento Sladkevičiaus tėviškėje Guronyse. Jau tradiciškai kas met sodiname medelius kardinolo tėviškėje įrenginėjamame jo atminčiai skirtame parke. Šiemet 56 ąžuoliukus pasodino miškų urėdijos globojamų Kaišiadorių Algirdo Brazausko ir Kaišiadorių Vaclovo Giržado vidurinių mokyklų JMB būrelių nariai ir vadovės.2007 m. spalio 12 d. Šiukšles išmetame gamtoje – kenkiame patys sau (Straipsnio, užsakyto LR Aplinkos ministerijos, spausdinto dienraščio „Lietuvos rytas“ 2007 m. spalio 12 d. Nr. 234, santrauka) Specialistai pabrėžia, kad šiukšlėmis nusėtos pakelės, pamiškės ir ežerų pakrantės atrodo neestetiškai ir, svarbiausia, kenkia aplinkai bei žmogaus sveikatai. Derėtų prisiminti, kad pūvančios šiukšlės išskiria įvairiausias kenksmingas dujas ir filtratą – skystį, kuris kartu su kenksmingomis medžiagomis prasiskverbia į dirvožemį, gruntinius vandenis, taip pat gali patekti į mūsų maistą. itin didelį pavojų aplinkai ir gyventojų sveikatai kelia atliekos, kuriose gausu sunkiųjų metalų, kitų kenksmingų atliekų.Nepamirškime, kad atliekų nevalia deginti, nes jas deginant laužuose išsiskiria patvarūs organiniai teršalai, tarp kurių yra ir žmogaus sveikatai itin kenksmingų dioksidų, furanų bei policiklinių aromatinių angliavandenilių. Iškylaujant gamtoje susidariusias atliekas reikia sudėti į šikšlių maišus ir  po iškylos parvežus jas namo išmesti į šiukšlių konteinerius. specialistai pataria pavojingas atliekas, pvz. – baterijas, atskirti ir išmesti į specialius konteinerius.Derėtų nepamiršti, jog už savavališką šiukšlinimą yra skiriamos baudos. Poilsiaujančius gamtoje gali patikrinti inspektoriai ir skirti baudas už šiukšlinimą. Baudą už šiukšlinimą gali skirti ir kelių policijos pareigūnai, jei vairuotojas ar keleivis meta šiukšles iš automobilio. Baudos už šiukšlinimą dydis gali siekti kelis šimtus litų.2007 m. spalio 5 dieną Kaišiadorių miškų urėdijos miškų urėdas pasveikino rajono mokytojus Mokytojų dienos šventiniame minėjime. Jis nuoširdžiai padėkojo mokytojams už jų neįkainojamą darbą, taip pat šiltais žodžiais paminėjo tuos mokytojus, kurie dirba su miškų urėdijos globojamais JMB būreliais. Šių būrelių vadovams miškų urėdas įteikė po pukią dovaną – visiškai neseniai leidyklos „Lututė“ išleistą naują „Lietuvos Raudonąją knygą“.2007 m. rugsėjo 29 d. Kaišiadorių miškų urėdija dalyvavo visuomenei skirtoje miškininkų surengtoje šventėje Gyrionyse. Renginio metu visos Respublikos VĮ miškų urėdijos pristatė savo veiklą 9-iose įrengtose palapinėse pagal pasirinktą tematiką: „Miškų atkūrimas ir tvarkymas saugomose teritorijose bei apsauginiuose miškuose“, „ Rytų Aukštaitijos miškuose“, „Ąžuolas, prikeltas antrajam gyvenimui“, „Stumbrynas ir medžioklės tradicijos“, „Priešgaisrinė miškų apsauga“, „Miškininkystės raida. Rekreacija“, „Gamtosauga“, „Miško kelias prasideda nuo sėklos“.  Kaišiadorių miškų urėdija paruošė ekspoziciją tematika „Ąžuolas, prikeltas antrajam gyvenimui. Ąžuolas žmogui“. Šventės metu vyko sodinukų, dekoratyvinių augalų, inkilų ir miško gėrybių mugė, liaudies skulptorių ir drožėjų darbų paroda bei aukcionas, paroda „Žalias mūsų kraštas“, meninės foto parodos bei specialiai šventei sukurtų Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos kolegijos studentų kūrybinių darbų pristatymas. Renginio metu buvo organizuotos išvažiuojamosios ekskursijos autobusais į miško teritoriją, kurioje atskirais etapais renginio dalyviai buvo supažindinami su:Miško sodmenų išauginimo, miško atkūrimo ir miško apsaugos darbais;Miško kirtimo ir išvežimo darbais;Miško biologine įvairove;Lietuvos miškų institutu, Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos kolegija, Dubravos arboretumu, Girionių parku;Technikos ekspozicija.Šventėje dalyvavo: Marijampolės medžiotojai ir urėdijų meno kolektyvai, grupė „Jonis“, Kauno pučiamųjų orkestras „Ąžuolynas“, Anykščių kultūros centro folkloro ansamblis „Valaukis“, VĮ Vilniaus miškų urėdijos folkloro ansamblis „Nalšia“, VĮ Veisiejų miškų urėdijos Kapčiamiesčio g-jos ansamblis „Atgaiva“. Šventės metu buvo pagerbti ir padėkos raštais apdovanoti visuomenės nariai, pasižymėję bendradabiaujant sumiškininkais, tarp jų – Kaišiadorių rajono atstovas, laikraščio „Kaišiadorių aidai“ vyr. redaktorius Jonas Laurinavičius. šventėje apsilankė bei miškų urėdijos ekspoziciją apžiūrėjo ir mūsų rajono vadovai – meras Romualdas Urmilevičius, administracijos direktorius Vytautas Streikauskas.2007 m. rugsėjo 28 d. Kaišiadorių miškų urėdijos miškų urėdas pasveikino rajono policininkus Policijos dienos šventiniame renginyje, padėkojo jiems už bendradarbiavimą ir pagalbą saugant rajono miškus.2007 m. rugsėjo 15 d. Kaišiadorių miškų urėdijos miškininkai ir jų artimieji dalyvavo Bražuolės poilsiavietėje vykusioje Miškininko dienos progai paminėti surengtoje šventėje. Šventės metu vyko orientavimosi sporto varžybos,  kurių trasą paruošė Vilniaus orientavimosi sporto klubo „Perkūnas“ vyr. teisėjas Mindaugas Grašys. Vyrų grupėje prizines vietas užėmė miškų urėdijos miško naudojimo-miškotvarkos inžinierius Rolandas Miliukas, buvęs Pravieniškių girininkijos eigulys, dabar dirbantis Kauno regionino aplinkos apsaugos departamento miškų kontrolės skyriuje Gintaras Červokas bei Vievio girininkijos darbininkas Vitalijus Chatkevičius. Moterų tarpe dvi pirmas prizines vietas užėmė miškų urėdo pavaduotojo medienos ruošai ir prekybai Sauliaus Tamonio šeimos narės – jo žmona Ieva ir dukrytė Greta. Trečiosios vietos prizininke tapo viena jauniausių šventės dalyvių – miškų urėdijos viešųjų pirkimų specialisto Valdo Sakaliūno dukrelė Kamilė. Visiems nugalėtojams buvo įteiktos miškų urėdijos įsteigtos prizinės taurės. Po varžybų vyko iškilmingoji šventės dalis, kurios metu skardžiais balsais visus pasveikino  Sostinės vario kvinteto muzikantai. Pasveikinti miškininkų atvyko svečiai – Aplinkos apsaugos komiteto pirmininkas, LR seimo narys Bronius Bradauskas, Elektrėnų meras Arvydas Vyšniauskas, Kaišiadorių mero pavaduotojas Romualdas Kubiakas bei administracijos direktorius Vytautas Streikauskas, Neries regioninio parko direktorė Audronė Žičkutė. Svečiai ne tik pasveikino miškininkus, bet ir įteikė labiausiai nusipelniusiems bei pasižymėjusiems miškų urėdijos darbuotojams padėkas. B. Bradauskas apdovanojo Aplinkos apsaugos komiteto įsteigtais padėkos raštais bei knygomis šiuos miškų urėdijos darbuotojus: M.Bernotavičių, P. Vainorį, A. Gogelį, E. Lazauską, A. Jakštį. Kaišiadorių rajono įteigtais padėkos  raštais bei suvenyrais buvo pagerbtiE. Kručas, A. Čiurinskas, V. Taraškevičius… Taip pat rajono valdžios atstovai pasveikino M. Bernotavičių, neseniai atšventusį savo penkiasdešimties metų jubiliejų. Dar virš dvidešimties šiemet labiausiai nusipelniusių darbuotojų, specialiai įsteigtais prizais – vardinėmis stiklo vazomis – apdovanojo miškų urėdas. 2007 metų rugpjūčio 20 diena. VĮ Kaišiadorių miškų urėdijoje modernizuota radijo ryšio sistema, skirta priešgaisrinei apsaugai. Dvejuose „Omnitel“ bokštuose įkelti retransliatoriai, miškų urėdijoje pastatytos 2 stacionarios radijo stotys, įrengti 3 valdymo pultai administracijos kabinetuse, dvejuose gaisrų gesinimo automobiliuose veikia radijo stotys, išdalintos 35 nešiojamos radijo stotys miško apsaugos darbuotojams bei priešgaisriniams budėtojams. Radijo ryšio modernizavimo darbai kainavo virš 136 tūkstančių litų, kurie buvo gauti iš ES struktūrinių fondų lėšų, skirtų miško gaisrų prevencijai.2007 metų rugpjūčio 19 dieną miškų urėdo pavaduotojas miškininkystei Marjonas Bernotavičius švęs savo penkiasdešimtmetį. Sveikiname!2007 metų liepos 22 dieną laidoje Tauro ragas buvo parodytas reportažas apie Kaišiadorių miškų urėdiją. Reportaže buvo svarstoma šiukšlinimo miškuose problema, apžvelgta, kaip su šiukšlėmis ir šiukšlintojais bando susitvarkyti Kaišiadorių miškininkai.2007 metų liepos 16 dieną Kaišiadorių rajono savivaldybėje įvyko Kaišiadorių policijos vadovų susitikimas su rajono verslininkais. Šiame susitikime dalyvavo ir Kaišiadorių miškų urėdijos miškų urėdas Stasys Truskauskas. Jis išdėstė problemas, kurias sukelia keturračių motociklų vairuotojai – važinėdami ne bendrojo naudojimo miško keliais, o tiesiog miško paklote, jie sunaikina augalus, sugadina dirvožemį. Miškų urėdija neturi galimybės šių pažeidėjų nei sulaikyti nei sudrausminti, tad jiems suvaldyti reikia policijos pareigūnų pagalbos.Taip pat miškų urėdas išreiškė didelį susirūpinimą dėl nepaliaujamo šiukšlinimo miškuose. Anot S. Truskausko, ne tik miško lankytojai mėto šiukšle miške, tačiau didžiuliais kiekiais atliekų išmesti į mišką atveža vietos gyventojai. „Mes, miškininkai, norėdami surinkti visas atliekas, kurias žmonės pastoviai išmetinėja miške, turėtume vien tai ir tedaryti, nebeliktų laiko nei miškui saugoti nei sodinti. Nors miškų urėdija miškuose pastatė atliekų surinkimo konteinerius, juos pastoviai tuština, ir per metus už konteinerių nuomą bei priežiūrą sumoka apie 10 tūkstančių litų, tačiau šiukšlinimas miškuose sumažėjo labai nežymiai. Tad reikia, kad ne tik iš miškininkų, bet ir iš kitų mūsų bendruomenės narių pusės būtų imtasi konkrečių veiksmų  kovoje su šiukšlinimu “ – teigė miškų urėdas. Jis pakvietė verslininkus, savivaldybės atstovus susitelkti bendram darbui kovoje su šiukšlinimu: sistemingai organizuoti nuolatines šiukšlių rinkimo talkas miškuose bei pamiškėse, paraginti prie šių talkų prisijungti mokyklas, įstaigas ir įmones, vietos gyventojus.2007 m. liepos 17 dieną Miškų urėdija atliko pakartotiną vietos gyventojų apklausą. Apklausos suvestinę galite atsisiųsti paspaudę čia.2007 m. gegužės 16 diena. Lankykimės ir poilsiaukime miškuose kultūringai! Vis sparčiau, margom rankovėm plevėsuodama, medum kvepėdama, šilumą skleisdama atskrieja vasara. Vis dažniau išeiname pailsėti, pasigėrėti gamta. Norime paprašyti Jūsų, kad lankydamiesi miškuose elgtumėtės pagarbiai ir kultūringai:neniokotumėte Jūsų poilsiui skirtų poilsiaviečių įrangos,transporto priemones statytumėte įrengtose stovėjimo aikštelėse ar kelio pakraščiuose,atliekas mestumėte į šiukšlių dėžes, duobes ar konteinerius, o jei jų nėra, surinktumėte šiukšles į maišus ir išvežtumėte į šiukšlių surinkimo vietas,neniokotumėte miško paklotės bei augalų, ir tinkamai naudotumėte miško teikiamas gėrybes,nežudytumėte ir nežalotumėte miško gyvūnų, neardytumėte paukščių lizdų ir nerinktumėte jų kiaušinių, nesineštumėte gyvūnų ar jų jauniklių namo,ugnį kūrentumėte tik miškininkų įrengtose laužavietėse,nepamirštumėte užgesinti laužo ir nepaliktumėte jo degti be priežiūros,nemėtytumėte ant žemės neužgesintų nuorūkų, degtukų, kitų galinčių sukelti gaisrą medžiagų,kilus gaisrui, pastebėję žalą gamtai darančius asmenis ar iškilus kitiems nesklandumams  praneštumėte telefonais: 112, (8 346) 67 639, (8 686) 16 012, (8 686) 18 617,Primename, jog ilsėdamiesi gamtoje, vaikštinėdami miškuose, Jūs taip pat galite prisidėti prie retų gamtos lobyno „perlų“ išsaugojimo: radę retų augalų, gyvūnų, ekosistemų, kertinių miško buveinių galite užregistruoti juos miškų urėdijos vedamame retų ir nykstančių augalų, gyvūnų rūšių, ekosistemų bei kertinių miško buveinių registracijos žurnale telefonu (8 346) 67 637, faksu (8 346) 53 463 arba elektroniniu paštu rsv @ kaismu. lt2007 m. gegužės 14 ieną įvyko antrosios tradicinės bėgimo varžybos „Girelės takais“, skirtos Kaišiadorių miškų urėdijos taurei laimėti. Šiais metais bėgime dalyvavo 95 sportininkai iš visos respublikos. Jauniausiajai dalyvei Guostei Milaševičiūtei iš Kauno  – vos treji metukai, vyriausias dalyvis  – jau 75 metų sulaukęs veteranas Matas Ankudavičius iš Kauno. Absoliučiais varžybų nugalėtojais ir taurės laimėtojais tapo Modesta Kaminskienė iš Kauno, įveikusi 9 kilometrų trasą per 34 minutes 35 sekundes bei Vytautas Gražys iš Paberžės, įveikęs tą patį atstumą per 30 minučių 12 sekundžių.  Kitų vietų laimėtojai taip pat buvo apdovanoti prizais bei diplomais, visiems šventės dalyviams buvo įteikti suvenyriniai prizai. Po varžybų bėgikai šventės dalyviai vaišinosi „dopingu“ – be galo gardžia žuviene.2007 m. gegužės 13 diena. Kaišiadorių miškų urėdijoje vyks kartu su Žiežmarių bėgikų klubu „Kertus“ organizuojamos  tradicinės bėgimo varžybos „Girelės takais“ . Varžybose dalyvaus bėgikai iš visos Lietuvos.Trasa: 9 km, 2 km, 1 km – asfaltas, žvyrkelis, medinis takas, 250 m – medinis takas. Apdovanojimai:·         Visi dalyviai, baigę nuotolį, apdovanojami suvenyriniais prizais.·         Kiekvienos amžiaus grupės 1 – 3 vietų laimėtojai apdovanojami prizais ir diplomais·         Vyriausias ir jauniausias dalyvis apdovanojami prizais·         Greičiausi miškininkai apdovanojami prizais·         Absoliutūs pagrindinio bėgimo vyrų ir moterų grupėse 1 – 3 vietų laimėtojai apdovanojami piniginiais prizais.Rengdami šią šventę, sieksime pristatyti visuomenei Kaišiadorių miškų urėdijos prižiūrimus miškus ir propaguoti aktyvų bei kultūringą poilsį gamtoje.2007 m. gegužės 10 diena. Miško tvarkyti – visi drauge. Visą balandį ir gegužės pradžioje vykusios akcijos „Balandis – švaros mėnuo“ Kaišiadorių miškų urėdijoje buvo suorganizuotos 4 miškų tvarkymo talkos. Pirmoji talka vyko Žiežmarių girininkijoje, bendradarbiaujant su Kaišiadorių rajono savivaldybe. Talkos metu buvo naikinami nelegalūs, miške „atsiradę“ šiukšlynai. Talkos vyko Būdos, Kruonio, Palomenės, Žaslių girininkijose. Miškininkams tvarkyti šiūkšles padėjo vietos mokyklų mokiniai, rajono savivaldybė skyrė techniką šiukšlėms pakrauti. Didelė talka vyko Rumšiškių girininkijoje, Kauno marių regioninio parko teritorijoje. Į talkoje dalyvavo ir šiukšles iš Kauno marių pakrančių miškų rinko Kauno bei Kaišiadorių rajono savivaldybių, Rumšiškių seniūnijos, Kauno marių regioninio parko direkcijos, Lietuvos Žaliųjų judėjimo bei Kaišiadorių rajono spaudos atstovai, Rumšiškių mokyklos mokiniai. Šios talkos metu buvo surinkta 15 kubinių metrų šiukšlių, visos akcijos metu iš miškų buvo surinkta ir išvežta 165 kubiniai metrai šiukšlių.2007 m. balandžio 26 diena. Jau turime naują miško gaisrų gesinimo automobilį. Žinia, jog miškų urėdija gesina gaisrus ne tik valstybiniuose, bet ir privačiuose bei nuosavybės teisių atkūrimui rezervuotuose miškuose, todėl būtinai turi turėti du efektyviai veikiančius gaisrų gesinimo automobilius. Miškų urėdija pasinaudojo puikia galimybe iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų įsigyti naujus, modernius miško gaisrų gesinimo automobilius. 2005 metais buvo nupirktas „ Land Rover Defender“ markės gaisrų gesinimo automobilis, o šiemet pavasarį miškininkai įsigijo „Mercedes UNIMOG U4000 “ markės keturratį „gaisrininką “. Automobilis – visiškai sukomplektuotas, pilnai atitinkantis Europos sąjungos nustatytus reikalavimus. Jis paruoštas operatyviam ir efektyviam darbui: automobilyje sumontuotas aukšto ir žemo slėgio, savaime užsisiurbiantis gaisrinis siurblys „Ziegler FPN – 10 – 1250“, kuris sujungtas su automobiliu per papildomą transmisiją, taip pat, jame yra trys greito reagavimo ritės, gaisrinės žarnos, švyturėlių, sirenos ir garsiakalbių komplektas bei kita būtina įranga.2007 m. balandžio 24 diena. Gyvenkime švariau! Jau nuo balandžio mėnesio, visoje Lietuvoje vyksta LR Aplinkos ministerijos organizuojama akcija „Balandis – švaros mėnuo “. Šios akcijos metu visos miškų urėdijos organizuoja pavasarinius miškų tvarkymo, šiukšlių rinkimo darbus, talkas. Kaišiadorių miškininkai kartu su Kaišiadorių rajono savivaldybe, nuo balandžio 23 dienos, pradėjo intensyviai švarinti miškus, kuopti miškus bjaurojančius nelegalius šiukšlynus. Kviečiame visus gyventojus kartu su miškininkais tvarkyti savo aplinką – švarintis ne tik savo namuose ir kiemuose, bet, kiek leidžia jėgos bei noras gyventi gražiau – surinkti šiukšles, atliekas šalia namų, sodybų, kolektyvinių sodų, pamiškių. Švarinimosi akcija vyks ir gegužės mėnesį. Miškų urėdija kartu su Kauno marių regioninio parko direkcija organizuoja didelę Kauno marių pakrančių tvarkymo talką, kurioje žada dalyvauti Lietuvos žaliųjų judėjimo atstovai, į talką bus kviečiami Kaišiadorių bei Kauno miestų ir rajonų  gyventojai, jaunųjų miško bičiulių būreliai, moksleiviai, įvairios įstaigos, įmonės, organizacijos. Miškininkai miško grožiu ir tvarka rūpinasi ne tik akcijos metu. Kad miškuose būtų švariau, prie įvažiavimų į miškus, poilsiavietes ir kitose gausiau lankomose vietose miškų urėdija pastatė 27 šiukšlių konteinerius atliekoms ir šiukšlėms išmesti. Kiekvienais metais miškų urėdija išleidžia apie 20 tūkstančių litų tam, kad sutvarkyti paliktas miške šiukšles. O juk, jei žmonės susiprastų ir kultūringai elgtųsi miškuose, už šiuos didelius, šiukšlių tvarkymui išleidžiamus pinigus, miškų urėdija kasmet galėtų pastatyti po dvi puikias poilsiavietes miško lankytojams. Nebūkime abejingi – pagarbiai ir kultūringai elkimės su mus supančia aplinka, nebjaurokime šiukšlėmis gražaus ir gaivaus bundančios gamtos veido!2007 m. balandžio 11 diena. informuojame   privačių žemių savininkus, pateikusius paraiškas miškui įveisti, jog, siekiant užtikrinti miško įveisimo darbų atlikimą laiku, Žemės ūkio ministro įsakymu buvo pakeistos Kaimo plėtros priemonės „Žemės ūkio paskirties žemės apželdymas mišku “ administravimo taisyklės. Pagal šiuos pakeitimus, privačios žemės savininkai gali atlikti miško įveisimo darbus(sodmenų/sėklų įsigijimo, sodmenų gabenimo, sodmenų sodinimo, sėklų sėjimo ir, jeigu nebuvo atlikti – Miško želdinimo projekto parengimo ir dirvos paruošimo), o šios išlaidos bus kompensuojamos, nors ir nepasirašyta paramos sutartis su Nacionaline mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos. Tačiau reikia atkreipti dėmesį, kad Nacionalinei mokėjimo agentūrai neskyrus paramos projektui, privačios žemės savininkas visas išlaidas turės atlyginti pats. Kaišiadorių  miškų urėdija kviečia privačių žemių savininkus, pateikusius paraiškas miškui įveisti, kuo greičiau kreiptis į miškų urėdiją dėl sodinamosios medžiagos įsigijimo bei miško įveisimo darbų atlikimo.2007 m. balandžio 2 diena. Nepaisant visų įspėjimų gyventojams, bei kitų priemonių, kurių buvo imtąsi prieš miško gaisrus, vos atšilus orams, vos pradžiūvus žemei ir miško paklotei, miškininkams tenka  prieš miško gaisrus bei jų sukėlėjus ir vėl kovoti. Antai, balandžio 1 dieną, Žaslių girininkijoje, vos už 100 metrų nuo puikios, miškininkų įrengtos Raišuvos poilsiavietės, užsiliepsnojo šalia augantys miško želdiniai. Pikčiausia ir skaudžiausia tai, jog šį gaisrą sukėlė ne kas kitas, o patys miško lankytojai, kurių patogumui bei maloniam poilsiui gamtoje, buvo skirta vos nesuliepsnojusi poilsiavietė.Gaisras kilo 16 valandą 30 minučių, bet per 25 minutes buvo pastebėtas ir užgesintas Žaslių girininkijos girininko Aido Stepankevičiaus. Jo operatyvaus darbo dėka, teišdegė 0,02 hektaro miško želdinių. „Bet net toks, atrodytų, menkas išdegęs plotelis, yra didelis nuostolis gamtai “ – sakė Žaslių girininkas. „Nes iš tų sudegusių medelių, ateityje turėjo išaugti dideli bei gražūs miško medžiai…“ – krimtosi jis.Šiuo metu miškininkai vykdo tyrimą, padėsiantį išaiškinti asmenis, sukėlusius minėtąjį gaisrą. Patį įvykį, jo kaltininkus mačiusius ar naudingos tyrimui informacijos žinančius skaitytojus prašome nelikti abejingais ir pranešti apie tai miškų urėdijos pasitikėjimo telefonais (8 346) 67 631, 8 698 38 352.2007 kovo 30 diena. Šiemet pavasaris – ankstyvas ir šiltas, be galo sparčia džiūsta žemė, žolė, tad skubame priminti – būkite atsargūs su ugnimi! Skaudi anų metų patirtis parodė, jog nenupjautos žolės, ražienų deginimas gali tapti didele tragedija. Deganti žolė pridarė daug nuostolių  ir miškininkams – 2006 metais Kaišiadorių miškų urėdijos administruojamoje teritorijoje kilo 63 miško gaisrai, iš jų net 58 gaisrai kilo dėl degančios žolės liepsnų, persimetusių į pamiškes. 16 kartų miškas degė valstybiniuose miškuose, 47 kartus – privačių savininkų miškuose. Miškų urėdijos gaisrų gesinimo komandos net 120 kartų vyko gesinti pavasarinių pievų bei miško gaisrų, 80 – Kaišiadorių rajono teritorijoje, 40 – Elektrėnų savivaldybėje. Degančios žolės liepsnoms persimetus į medynus, Elektrėnų savivaldybės teritorijoje išdegė 10,67 hektarai miškų, Kaišiadorių rajono teritorijoje išdegė 10 hektarų miškų, iš jų:·         Palomenės seniūnijoje – 1,5 ha,·         Rumšiškių seniūnijoje – 3,09 ha,·         Žaslių seniūnijoje – 0,9 ha,·         Žiežmarių seniūnijoje – 3,6 ha,·         Nemaitonių seniūnijoje – 0,9 ha.Dėl gaisrų miškų urėdija patyrė 20, 68 tūkstančius litų nuostolių. Už nesugrėbtos žolės bei ražienų deginimą miškų urėdijos pareigūnai nubaudė pažeidėjus baudomis:·         pilietį R. Č. gyvenantį Kruonyje – 750 litų bauda,·         pilietę N. J., gyvenančią Žaslių seniūnijoje – 100 litų bauda,·         pilietę S. B. gyvenančią Žaslių seniūnijoje – 50 litų bauda,·         pilietį Z. S. gyvenantį Žaslių seniūnijoje – 50 litų bauda·         pilietį V. S. gyvenantį Žaslių seniūnijoje – 50 litų bauda·         pilietį A. B. gyvenantį Palomenės seniūnijoje – 50 litų bauda.Baudų už dar 800 litų buvo skirta kitiems lankymosi miške taisyklių nesilaikiusiems ir miško gaisrų pavojų sukėlusiems asmenims.Įspėjame ir primename, jog už neatsakingą bei neatsargų elgesį su ugnimi ir dėl to sukeliamą pavojų mus supančiai aplinkai baudžiama administracinėmis nuobaudomis nuo 50 iki 400 litų.2007 metų kovo 29 dieną Kaišiadorių miškų urėdijoje apsilankė miškininkų iš Lenkijos Generalinės miškų urėdijos delegacija. Kolegos iš svečios šalies lankėsi Lietuvos liaudies buities muziejuje Rumšiškėse, apžiūrėjo Kaišiadorių miškų urėdijos administracijos pastatą, Girelės poilsiavietę bei pažintinį taką, pravažiavo Neries kairiojo kranto turistine trasa, užsuko į Bražuolės poilsiavietę. Lenkų ir Lietuvių miškininkai aptarė miško apsaugos, medienos gamybos klausimus, svarstė su Natura 2000 teritorijų steigimu bei priežiūra iškylančias problemas abejose šalyse.2007 metų kovo 27 dieną Kaišiadorių miškų urėdijos Žiežmarių girininkijoje apsilankė Žiežmarių vidurinės mokyklos pradinių klasių mokinukai – 13 jaunųjų miškininkų būrelio „Spygliukas“ narių ir jų vadovė mokytoja Aldona Steponavičienė. Žiežmarių girininkijos miškininkai ir jaunieji Žiežmarių mokyklos miškininkėliai vyko į mišką, kur kėlė paukščiams naujus ir valė senuosius inkilėlius. Į paukščių namučių kėlimo šventę atvyko ir ornitologas Danas Gulbickas. Jis bei Žiežmarių girininkijos girininko pavaduotojas Ovidijus Kocys ir eigulys Gediminas Arlauskas pamokė vaikučius, kaip pasigaminti inkilėlius, kaip juos iškelti ir valyti, papasakojo, kokie paukščiai inkilėliuose peri, kam inkilėlius reikia valyti ir dar daug kitų įdomių bei naudingų dalykų apie paukščius, jų gyvenimo būdą. Miškininkai ir jų mažieji talkininkai keliuose valytuose inkilėliuose aptiko ir miegapelių lizdų,tačiau pačių žvėrelių nematė. O iškėlę inkilėlius, susitarė, kada paukšteliai jau bus vaikučius išperėję, jaunieji miškininkai ir vėl apsilankys girininkijoje – eis paukštelių žieduoti.2007 metų kovo 22 – 23 dienomis Kaišiadorių miškų urėdijoje vyko kasmetinis FSC auditas.2007 metų kovo 15 dieną Kaišiadorių miškų urėdijoje apsilankė miškininkų delegacija iš Lenkijos – valstybinių miškų Torunes direkcijos, „Rytel“ uredijos atstovai. Kaišiadorių miškininkai ir kolegos iš kaimyninės šalies aptarė miškinikystės, miško ruošos, naudojimo bei apsaugos klausimus, girininko darbo vietos kompiuterizavimo svarbą. Diskutavo apie miškų apsaugą nuo gaisrų, žolės, pievų deginimo problemą. Svečiai paminėjo, jog Lenkijoje gaisrininkai,miškininkai bei miško policija yra įgalioti skirti sudegintų pievų savininkams nuobaudas, tuomet tie ūkininkai negauna Europos sąjungos paramos.2007 metų kovo 1 dieną Kaišiadorių miškų urėdijos administracijos pastato salėje vyko Generalinės miškų urėdijos organizuotas pasitarimas brandžių medynų apskaitos klausimais. Pasitarime buvo aptartos brandžios medienos išteklių ir apskaitos problemos. Pasitarime dalyvavo Aplinkos ministerijos Miškų departamento direktorius Valdas Vaičiūnas, Generalinės miškų urėdijos prie Aplinkos ministerijos generalinio miškų urėdo pavaduotojas Gintaras Visalga,Valstybinio miškotvarkos instituto direktorius Alfredas Galaunė, Valstybinės miškotvarkos tarnybos direktorius Andrius Kuliešis, miškų urėdai, miškų urėdų pavaduotojai miškininkystei ir miškotvarkos – miško naudojimo inžinieriai iš Dubravos, Jonavos, Kaišiadorių, Kazlų Rūdos, Kėdainių, Marijampolės, Radviliškio bei Šakių miškų urėdijų.2007 metų vasario 23 dieną Kaišiadorių miškų urėdijos administracijos pastato salėje vyko praktinis seminaras „Mokykla miške – miškas mokykloje “. Seminare dalyvavo jaunųjų miško bičiulių būrelių vadovai ir globėjai iš įvairių Lietuvos rajonų. Seminarą organizavo JMB sambūrio rėmimo taryba.2007 metųvasario 21 dieną Kaišiadorių miškų urėdija soorganizavo akciją „Baltasis badas“. Akcijoje dalyvavo miškų urėdijos globojami jaunieji miško bičiuliai ir bičiuliukai. Jos metu vaikai rentė palapines kurapkoms, vežė vaišių alkstantiems miško žvėreliams. Vėliau visi šildėsi prie laužo, dalinosi įspūdžiais ir vaišinosi karšta arbata bei lauže išsikeptomis dešrelėmis.2007 metų vasario 15 dieną Kaišiadorių miškų urėdija jau trečius metus iš eilės dalyvavo  vykstančioje akcijoje „Miškas 2007“. Akcijos metu, miškininkai kartu su Kauno regiono aplinkos apsaugos departamento pareigūnais, Kaišiadorių regiono skyriaus aplinkos apsaugos bei policijos pareigūnais bei žurnalistais pasiskirstę į keturis ekipažus, tikrino, ar miške nevykdomi nelegalūs kirtimai, nevagiama mediena.2007 metų sausio 12 dieną Kaišiadorių miškų urėdija, siekdama įgyvendinti kasmetinio FSC audito reikalavimą – vykdyti miškų urėdijos veiklos monitoringą, paruošė apklausos anketą, kurios pagalba siekta išsiaiškinti gyventojų nuomonę apie miškų būklę rajone bei miškų urėdijos veiklos vertinimą. Užpildyti anketą. Gyventojų apklausos ataskaita (pdf )2007 metų sausio 9 dieną Kaišiadorių miškų urėdijoje įvyko seminaras „Darbuotojų saugos ir sveikatos bei darbo įstatymų įgyvendinimo problemos įmonėje “. Seminare dalyvavo 16 miškų urėdijos darbuotojų bei 14 rangovinių įmonių vadovų.

Parašykite komentarą