NAUJASIS MEDELYNAS

Pagal patvirtintą Lietuvos miškingumo didinimo programą, Kaišiadorių rajone 2004 – 2006 metais turi būti įveista po 90 ha naujų miškų, o 2007 – 2020 metais – po 130 ha naujų miškų netinkamuose, nenašiuose ar apskritai nenaudojamuose žemės ūkio paskirties plotuose. Miškų įveisimas privačios žemės savininkams kompensuojamas iš Europos Sąjungos struktūrinės paramos fondų, tad iš ties nemažai žemės savininkų nori pasinaudoti šia parama ir pasodinti mišką savo žemėje. Žinia, jog šiuo metu privataus verslo sektoriuje nėra įmonių, kurios augintų miško sodmenis. Tad Kaišiadorių miškų urėdija privalo aprūpinti privačios žemės savininkus sodmenimis, skirtais miškui įveisti. Miškų įveisimo užduotys Kaišiadorių miškininkams smarkiai padidėjo, kadangi į miškų urėdijos kontroliuojamą teritoriją  įeina ir didžioji dalis Elektrėnų miškų. Vis augant miško sodmenų poreikiui, buvo nuspręsta, jog Kaišiadorių miškų urėdijai būtina įrengti naują, didelį, modernų medelyną kuriame kasmet būtų galima išauginti po 2 – 2,5  milijonus sodmenų, kurių pakaktų savoms bei privačių asmenų reikmėms. 
Atlikus visus būtinus tyrimus, buvo nuspręsta iki 27 ha išplėsti ir modernizuoti Žiežmarių girininkijoje esantį senąjį daigyną. Jis randasi 1,3 km atstumu nuo autostrados Vilnius – Kaunas ( 55 kilometre ), apie 5 km atstumu nuo Žiežmarių, važiuojant link Vilniaus . Medelynas įruošiamas miško plotuose, tačiau čia nebuvo iškirsta nei viena plyno kirtimo biržė, vykdyti tik sanitariniai kirtimai, nukertant žvėrių smarkiai pažeistą šalia esantį medyną. Ypač svarbu, jog sodinukai nenukentėtų nuo sausrų, šalnų, o būtent miškų apsuptame  medelyne  sėjinukams ir sodinukams yra sukuriamas palankiausias mikroklimatas, palankiausios sąlygos augti. 
Tačiau vien to – nepakanka. Tam, kad medelyne auginami medeliai būtų visiškai apsaugoti nuo sausrų, jame buvo įrengta moderni, mobili lietinimo sistema. Visa šios sistemos linija sudaro 1622 metrus. Nuo Strošiūnų šile esančio tvenkinio, iš kurio bus imamas vanduo, iki paties medelyno, vamzdynai driekiasi apie 500 metrų. Lietinimo procesas valdomas nuotoliniu pultu – siuntikliu, kurio veikimo diapazonas siekia keletą kilometrų. Sodmenys lietinami per 26 purkštukus, kurių kiekvienas išpurškia maždaug 0,4 litrus per sekundę. Visi purkštukai vienu metu išpurškia 10 litrų per sekundę ir tolygiai drėkina 0,7 ha plotą. Net pačiu sausringiausiu metu vandens esančio tvenkinyje visiškai pakanka sodmenims laistyti net 100 valandų. Kaip parodė šių metų patirtis – lietinimo sistemos įrengimas visiškai atsipirko, ir, galima sakyti, tapo tikru išganymu miškininkams, nes net per didžiausias ir pragaištingiausias vasaros sausras, miškų urėdija dėl sausros praktiškai nepatyrė jokių sodmenų išauginimo nuostolių. Šiemet, 3,5 ha plote, kur auginami sėjinukai, įrenginėjama papildoma, stacionari lietinimo sistema.
Šiuo metu naujajame medelyne jau įruošti bei tvora aptverti 4 laukai, kurių bendras plotas – 20 ha, naudingas plotas – 14 ha. Šiuo metu ruošiamas dar vienas 7 ha laukas. Įruošiant laukus, iš jų buvo išrinkinėjamos šaknys, šakos, raunami ir smulkinami kelmai, , pilamos durpės ir kt.. Medelynas įrenginėjamas vadovaujantis naujausiomis europietiškomis ekologinėmis tendencijomis – buvusio miško biomasė neišmetama, niekam neparduodama, ar, kas būtų lengviausia, nesudeginama, o panaudojama kompostavimui. Komposto krūvos stebina savo dydžiu  – čia kompostuojama viskas, kas buvo kirtavietėse – šakos, šaknys, susmulkinti kelmai ir kitos atliekos.
Šiuo metu naujajame medelyne jau auginami eglės, pušies, ąžuolo, juodalksnio, beržo, klevo, liepos sodinukai. Taip pat auginamos obelys, kriaušės, šermukšniai ir kiti ornitochondriniai bei nektaringieji lapuočiai.Taip pat naujajame medelyne įrengta sodmenų laikymo ledainė, funkcionali kelių sistema, apsauginės medžių juostos, jame naudojama moderni technika.
Medelyno darbuotojams įrengta kontora iš pagrindų renovuotame Žiežmarių girininkijos administraciniame pastate.

Parašykite komentarą