Miškų ugdymas

Kaip tėvai auklėja ir rūpestingai augina savo vaikus, taip miškininkai, nuo pat mažens auklėja ir rūpestingai augina savo miškus. Aplink naujai į miško dirvą pasodintus medelius ravi piktžoles, nutepa juos žvėrims nemalonaus skonio ir kvapo repelentais ar aptveria gaubtais bei tvoromis, kad medeliais nesumanytų paskanauti stirnos, elniai, briedžiai… Šiems darbams kasmet išleidžiam daugiau kaip pusę milijono litų.  Miškui paaugus, atliekami jaunuolyno ugdymo, retinimo ir einamieji kirtimai, ir medynai išretinami taip, kad patiems geriausiems medeliams užtektų vietos, šviesos ir maisto medžiagų išaugti į tvirtus, sveikus ir gražius medžius.

Parašykite komentarą