Miškų atkūrimas

Miško atkūrimas – darbai, kurie apima miško sėklininkystę, sodmenų išauginimą, iškirstų miškų atkūrimą ir priežiūrą. Tai, ko gero, svarbiausia ir garbingiausia miškininkų pareiga. Tinkamai atkurtas miškas – garantas, kad ateities žmogus galės džiaugsis puikiais miškais, o pramonė ir statybininkai nepristgs nepakeičiamos žaliavos – medienos. Miškininkai kasmet atkuria tai, kas buvo iškirsta.

Geras, produktyvus miškas gali būti užaugintas tik iš kokybiškų sodmenų, o šie – iš aukštos kokybės sėklų. Genetiškai patikimoms sėkloms surinkti miškų urėdija turi:

1. Pagrindinių medžių rūšių miško sėklines plantacijas: pušies – 16,6 ha; eglės – 15,8 ha; ąžuolo – 9,0 ha; juodalksnio – 2,7 ha ir liepos – 1,2 ha;

2. Miško genetinius draustinius: pušies – 56,2 ha;

3. Miško sėklinius medynus: pušies – 16,8 ha; juodalksnio – 5,8 ha;

4. 60 vnt. Įvairių medžių rūšių rinktinių medžių.

Miškų atkūrimas
Miškų atkūrimo apimtys

Kasmet miškų atkūrimo plotas mažėja todėl, kad kasmet apie 25% brandžių medynų iškertama neplynais kirtimais.

Miškų įveisimas

Miškų urėdija kasmet galėtų įveisti 100 ir daugiau ha naujų miškų, tačiau negauna žemės ūkiui netinkamų ar nenaudojamų žemių.

Parašykite komentarą