MIŠKŲ ATKŪRIMAS

Lietuvos Respublikos Miškų įstatymo 15 straipsnis. Miško atkūrimas ir įveisimas

1. Mišką privalo atkurti jo valdytojai, savininkai bei naudotojai savo lėšomis.
2. Lietuvos Respublikos teritorijos miškingumas turi būti didinamas įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka įveisiant mišką ne miško žemėje. 
3. Miškas ne miško žemėje įveisiamas Aplinkos ministerijos ir Žemės ūkio ministerijos nustatyta tvarka valstybės, žemės bei miško valdytojų ir savininkų lėšomis. 
4. Kai įstatymų nustatyta tvarka miškas įveisiamas ne miško žemėje, šiam plotui taikomas Miškų įstatymas. 
5. Želdintinose kirtavietėse ir degavietėse dirbtiniu būdu miškas atkuriamas ne vėliau kaip per trejus metus po jų atsiradimo. Miškas dirbtiniu būdu įveisiamas ir atkuriamas ekologiniu pagrindu, laikantis Aplinkos ministerijos tvirtinamų Miško atkūrimo ir įveisimo nuostatų reikalavimų. Valstybiniai miškų pareigūnai gali uždrausti miško valdytojams, savininkams ir naudotojams tolesnius pagrindinius miško kirtimus, kol bus atkurtas iškirstasis miškas. Išimtys leidžiamos, kai dėl stichinių nelaimių žūva dideli miško plotai.
6. Miško atkūrimas ir įveisimas taip pat apima medynų rekonstrukciją, želdinių ir žėlinių papildymą, priežiūrą ir apsaugą, kol susiformuoja jaunuolynas. Žuvę želdiniai ir žėliniai atkuriami ne vėliau kaip per dvejus metus.

Miškų urėdija dalyvauja kiekviename medžio gyvenimo kelio etape, kuris prasideda nuo mažutės sėklelės. Sėklas, skirtas būsimiems miško galiūnams išauginti, renkamos įveistuose 5 sėklinėse eglės, juodalksnio, pušies ir ąžuolo plantacijose, užimančiose 59 hektarus,  2 sėkliniuose juodalksnio bei pušies medynuose užimančiuose 23 hektarus,  4 miško genetiniuose eglės, uosio, pušies ir ąžuolo draustiniuose bei nuo 40 įvairių rūšių pliusinių medžių.

Naujame ir moderniame 27 hektarų ploto medelyne, iš savo surinktų ir paruoštų sėklų, miškų urėdija kasmet išaugina virš 2  milijonų aukštos kokybės sodmenų, skirtų miškams atkurti bei įveisti. Labai svarbu, kad medžių „mažyliai “, persodinami į naujuosius ir pastoviuosius savo „namus “, kuo geriau ir lengviau įsitvirtintų, todėl jie turi būti stiprūs ir sveiki. Tad, siekdama užtikrinti palankiausias sąlygas būsimosioms girių kartoms augti, miškų urėdija skyrė naujo ir perspektyvaus miškų „lopšio “ įruošimui kone milijoną litų. Jame įrengė modernią lietinimo (laistymo) sistemą, sodmenų laikymo ledainę, visus medelyno darbus vykdo pažangiomis ir laiko patikrintomis technologijomis, o kiekvieną čia auginamą medelį saugo ir puoselėja rūpestingos medelyno darbuotojų rankos. Plačiau…

Kiekvieno tikro žmogaus pareiga – pasodinti per savo gyvenimą bent vieną medį. O miškininkai, atkurdami ir gausindami žaliąjį Lietuvos rūbą, pasodina šimtais tūkstančių įvairiausių medžių. Miškų urėdija visuomet atkuria tai, ką iškirto, tad per metus pasodina virš 200 hektarų miškų.

Miškų atkūrimas 2000 – 2006 metais

Parašykite komentarą