Miškų atkurimas

Miško atkūrimas – darbai, kurie apima miško sėklininkystę, sodmenų išauginimą, iškirstų medynų atkūrimą ir priežiūrą. Tai, ko gero, svarbiausia ir garbingiausia miškininkų pareiga. Tinkamai atkurtas miškas – garantas, kad ateities žmogus galės džiaugsis puikiais miškais, o pramonė ir statybininkai nepristigs nepakeičiamos žaliavos – medienos. Miškininkai kasmet atkuria tai, kas buvo iškirsta.

Geras, produktyvus miškas gali būti užaugintas tik iš kokybiškų sodmenų, o šie – iš aukštos kokybės sėklų. Genetiškai patikimoms sėkloms surinkti miškų urėdija turi:

  • Pagrindinių medžių rūšių miško sėklines plantacijas: pušies – 16,6 ha; eglės – 8,1 ha; ąžuolo – 9,0 ha; juodalksnio – 2,7 ha ir liepos – 1,2 ha;
  • Miško genetinius draustinius: pušies – 57,0 ha;
  • Miško sėklinius medynus: pušies – 16,8 ha; juodalksnio – 5,8 ha;
  • Bekočio ąžuolo bandomuosius želdinius – 4,0 ha;
  • Paprastojo ąžuolo bandomuosius želdinius – 1,8 ha;
  • 128 vnt. įvairių medžių rūšių rinktinių medžių.

Parašykite komentarą