Miškų apsauga nuo kenkėjų

Miškas – gyvas ir jautrus organizmas, jį puola ligos ir įvairūs kenkėjai. Tad miškininkai pastoviai žvalgo miškus, stebėdami, ar medžiai sveiki,

Žvalgo

neužpulti vabzdžių ar ligų, ar nėra vėjavartų bei sniegalaužų.  Miško kenkėjų išplitimo prognozei miškų urėdija naudoja feromonines vabzdžių gaudykles, o apsaugai – vabzdžiagaudžius medžius, biologines

Fermonines gaudyklės

apsaugos priemones: kelia inkilus vabzdžialesiams paukščiams, aptveria skruzdėlynus, palieka uoksinius medžius, tinkamus paukščiams perėti, atkuriant mišką, sodina nektaringuosius augalus, kurie privilioja vabzdžius entomofagus, mintančius vabzdžiais kenkėjais. Ir tik paskutiniu atveju, kada visos priemonės neefektyvios, taikoma kraštutinė priemonė – sanitariniai miško kirtimai. Kai susiformuoja kenkėjų ar ligų židiniai didesniame nei 0,1 ha plote – taikomi sanitariniai plyni kirtimai.

Parašykite komentarą