MIŠKO GAISRAI

Gaisrai – baisi mūsų miškų nelaimė, per trumpą laiką paverčianti niekais ir juodais degėsiais žaliąją miško karalystę, sunaikina ne tik jame augusius medžius, bet ir kitus augalus, gyvūnus, paukščius, derlingąjį dirvožemio sluoksnį, užteršia orą. Žinia, jog Lietuvoje kasmet įvyksta per 600 miško gaisrų, išdega apie 300 ha medynų. Baisiausia, kad didžiąją dalį visų miško gaisrų sukelia žmonės, neatsargiai ir neatsakingai besielgiantys su ugnimi!  
Tad nebūkite abejingi – padėkime saugoti miškus nuo gaisrų:naudokitės tik miškininkų įrengtomis laužavietėmisnepamirškite užgesinti laužo ir nepalikite jo degti be priežiūrosnemėtykite ant žemės neužgesintų nuorūkų, degtukų, kitų galinčių sukelti gaisrą medžiagųnesilankykite miškuose sausros metupastebėję degantį mišką, skubėkite jį užgesinti turimomis priemonėmis: automobilio gesintuvu, kastuvu, lapuočių medžių šakų šluotomis, nukirsto jauno medelio vešlia laja. Jei patys to neįstengiate, skubiai praneškite šiais telefonais: 112, (8 ~ 346) 67 639, (8 ~ 686) 16 012, (8 ~ 686) 18 617 arba šiais telefonais:Pravieniškių miško gaisrų stebėjimo bokštas: (8 346) 48 446Vievio miško gaisrų stebėjimo bokštas: 8 616  23 923Žaslių miško gaisrų stebėjimo bokštas: 8 616  00 243Žiežmarių miško gaisrų stebėjimo bokštas: 8 616  14 869Miško savininkų dėmesiui – apsaugok savo mišką nuo ugnies! Nors miškininkai visomis įmanomomis priemonėmis siekia apsaugoti savo prižiūrimus miškus nuo gaisrų, tačiau to – ne gana. Žinia, jog vienas iš veiksmingiausių prevencinių priemonių prieš miško gaisrus būdų – mineralizuotų juostų įrengimas bei atnaujinimas. Tačiau Kaišiadorių miškų urėdijos administruojamoje teritorijoje yra kone trečdalis privačių miškų, kuriuose mineralizuotas juostas įrengti ir atnaujinti turi patys miško savininkai. Gerbiami miško savininkai, nepalikite savo miškų negailestingosios ugnies valioje! Apsaugokite juos įruošdami mineralizuotas juostas, kurios gaisro atveju sustabdys ugnį ir neleis jai plisti tolyn į mišką. Mineralizuotos juostos turėtų  būti 3 metrų pločio, įrengtos pamiškėse bei miške esančiose kvartalinėse linijose. Kaišiadorių miškų urėdija, už tam tikrą mokestį, suteiks šią paslaugą visiems savo gyvuoju turtu besirūpinantiems ir jį apsaugoti norintiems miško savininkams. Nelikite abejingi Jums priklausančiam žaliajam grožiui ir gyvybei!Nedegink žolės! Gamos, gyvybės ir grožio vardu, kreipiamės ir prašome – žmonės, būkime atsakingi – netapkime skaudžių nelaimių kaltininkais, pagarbiai ir atsargiai elkimės su mus supančia aplinka. Nepamirškime, jog sausą žolę, nendres, nukritusius medžių lapus, šiaudus, laukininkystės ir daržininkystės atliekas lauko sąlygomis galime deginti tik sugrėbtus į krūvas. Tokie “apsišvarinimo laužai” negali degti arčiau kaip 30 metrų nuo pastatų, ir arčiau nei 100 metrų nuo miško. Jokiu būdu,  nedeginkime atliekų miškuose, durpingose vietose ir tomis dienomis, kai gaisrams kilti būna palankūs orai (šios sąlygos nustatomos meteriologijos tarnybų bei skelbiamos žiniasklaidoje). Žinokime, jog negalima kartu su augalinės kilmės atliekomis deginti buitinių bei pramoninių atliekų. O jei ruošiama deginti žolės, nendrių, šiaudų, nukritusių medžių lapų ir kitų augalinės kilmės atliekų krūva yra didesnė nei 5 kubiniai metrai, būtina apie deginimo vietą ir laiką, ne vėliau kaip prieš 1 valandą   telefonu pranešti artimiausiam Valstybinės priešgaisrinės tarnybos padaliniui, miškų urėdijai arba girininkijai. Ir niekada nepalikime net menko lauželio be priežiūros! Juk neprižiūrima ugnis, gali akimirksniu išplisti į šalimais esančius laukus, miškus, sodybas. Nemalonu, tačiau tenka priminti, jog už neatsakingą bei neatsargų elgesį su ugnimi ir dėl to sukeliamą pavojų mus supančiai aplinkai baudžiama administracinėmis nuobaudomis nuo 50 iki 400 litų.
Aktuali informacija apie miško ir pievų gaisrus:2007 m. balandžio 2 d. Nepaisant visų įspėjimų gyventojams, bei kitų priemonių, kurių buvo imtąsi prieš miško gaisrus, vos atšilus orams, vos pradžiūvus žemei ir miško paklotei, miškininkams tenka  prieš miško gaisrus bei jų sukėlėjus ir vėl kovoti. Antai, balandžio 1 dieną, Žaslių girininkijoje, vos už 100 metrų nuo puikios, miškininkų įrengtos Raišuvos poilsiavietės, užsiliepsnojo šalia augantys miško želdiniai. Pikčiausia ir skaudžiausia tai, jog šį gaisrą sukėlė ne kas kitas, o patys miško lankytojai, kurių patogumui bei maloniam poilsiui gamtoje, buvo skirta vos nesuliepsnojusi poilsiavietė.Gaisras kilo 16 valandą 30 minučių, bet per 25 minutes buvo pastebėtas ir užgesintas Žaslių girininkijos girininko Aido Stepankevičiaus. Jo operatyvaus darbo dėka, teišdegė 0,02 hektaro miško želdinių. „Bet net toks, atrodytų, menkas išdegęs plotelis, yra didelis nuostolis gamtai “ – sakė Žaslių girininkas. „Nes iš tų sudegusių medelių, ateityje turėjo išaugti dideli bei gražūs miško medžiai…“ – krimtosi jis.Šiuo metu miškininkai vykdo tyrimą, padėsiantį išaiškinti asmenis, sukėlusius minėtąjį gaisrą. Patį įvykį, jo kaltininkus mačiusius ar naudingos tyrimui informacijos žinančius skaitytojus prašome nelikti abejingais ir pranešti apie tai miškų urėdijos pasitikėjimo telefonais (8 346) 67 631, 8 698 38 352.2007 kovo 30 d. Šiemet pavasaris – ankstyvas ir šiltas, be galo sparčia džiūsta žemė, žolė, tad skubame priminti – būkite atsargūs su ugnimi! Skaudi anų metų patirtis parodė, jog nenupjautos žolės, ražienų deginimas gali tapti didele tragedija. Deganti žolė pridarė daug nuostolių  ir miškininkams – 2006 metais Kaišiadorių miškų urėdijos administruojamoje teritorijoje kilo 63 miško gaisrai, iš jų net 58 gaisrai kilo dėl degančios žolės liepsnų, persimetusių į pamiškes. 16 kartų miškas degė valstybiniuose miškuose, 47 kartus – privačių savininkų miškuose. Miškų urėdijos gaisrų gesinimo komandos net 120 kartų vyko gesinti pavasarinių pievų bei miško gaisrų, 80 – Kaišiadorių rajono teritorijoje, 40 – Elektrėnų savivaldybėje. Degančios žolės liepsnoms persimetus į medynus, Elektrėnų savivaldybės teritorijoje išdegė 10,67 hektarai miškų, Kaišiadorių rajono teritorijoje išdegė 10 hektarų miškų, iš jų:·         Palomenės seniūnijoje – 1,5 ha,·         Rumšiškių seniūnijoje – 3,09 ha,·         Žaslių seniūnijoje – 0,9 ha,·         Žiežmarių seniūnijoje – 3,6 ha,·         Nemaitonių seniūnijoje – 0,9 ha.Dėl gaisrų miškų urėdija patyrė 20, 68 tūkstančius litų nuostolių. Už nesugrėbtos žolės bei ražienų deginimą miškų urėdijos pareigūnai nubaudė pažeidėjus baudomis:·         pilietį R. Č. gyvenantį Kruonyje – 750 litų bauda,·         pilietę N. J., gyvenančią Žaslių seniūnijoje – 100 litų bauda,·         pilietę S. B. gyvenančią Žaslių seniūnijoje – 50 litų bauda,·         pilietį Z. S. gyvenantį Žaslių seniūnijoje – 50 litų bauda·         pilietį V. S. gyvenantį Žaslių seniūnijoje – 50 litų bauda·         pilietį A. B. gyvenantį Palomenės seniūnijoje – 50 litų bauda.Baudų už dar 800 litų buvo skirta kitiems lankymosi miške taisyklių nesilaikiusiems ir miško gaisrų pavojų sukėlusiems asmenims.Įspėjame ir primename, jog už neatsakingą bei neatsargų elgesį su ugnimi ir dėl to sukeliamą pavojų mus supančiai aplinkai baudžiama administracinėmis nuobaudomis nuo 50 iki 400 litų.

Parašykite komentarą