MEDYNŲ PRIEŽIŪRA IR UGDYMAS

Lietuvos Respublikos Miškų įstatymo 16 straipsnis. Medynų auginimas ir kirtimas

1. Medynų auginimo ir priežiūros priemonėmis siekiama formuoti augavietės sąlygas atitinkančius, našius miškus, pirmenybę teikiant vietinėms medžių ir kitų augalų rūšims, mišriems miško želdiniams ir mišriems medynams. Medynų augimą ir priežiūrą reguliuojančios priemonės, pagrindiniai ir tarpiniai miško kirtimai atliekami pagal Aplinkos ministerijos tvirtinamus normatyvus ir taisykles.
2. Miško ugdymo kirtimai atliekami nebrandžiuose medynuose jų našumui bei stabilumui didinti ir biologinei įvairovei išsaugoti. Šiais miško kirtimais reguliuojamas medynų tankumas ir rūšinė sudėtis. Sanitariniai miško kirtimai atliekami miško sveikatingumui palaikyti ir gerinti. 
3. Taip pat gali būti atliekami miško kirtimai kraštovaizdžiui formuoti, biotechninėms priemonėms vykdyti, priešgaisrinėms juostoms įrengti, technologinių įrenginių vietoms paruošti ir kitiems miško ūkio tikslams.

Kaip tėvai auklėja ir rūpestingai augina savo vaikus, taip miškininkai, nuo pat mažens auklėja ir rūpestingai augina savo miškus. Aplink naujai į miško dirvą pasodintus medelius ravi piktžoles, nutepa juos žvėrims nemalonaus skonio ir kvapo repelentais ar aptveria gaubtais bei tvoromis, kad medeliais nesumanytų paskanauti stirnos, elniai, briedžiai… Šiems darbams kasmet išleidžiam virš pusės milijono litų.  Miškui paaugus, atliekami šviesinimo, valymo, jaunuolyno ugdymo, einamieji kirtimai, išretinami per tankūs želdiniai taip, kad patiems geriausiems medeliams užtektų vietos, šviesos ir maisto medžiagų išaugti į tvirtus, sveikus ir gražius medžius. Miškų urėdijoje kasmet projektuojama išugdyti 475 ha jaunuolynų, o retinimo ir einamaisiais kirtimais kasmet projektuojama išugdyti 260 ha miško plotą.

Parašykite komentarą