Medienos ruoša

Kasmet VĮ Kaišiadorių miškų urėdija iškerta apie 85 tūkst. m3 medienos. Taip pat kiekvienais metais nenukirstu mišku vietos gyventojams parduodama apie 5 tūkst. m3 malkinės medienos. Didžioji dalis medienos yra iškertama rangos būdu. Iškirstą apvaliąją medieną iš kirtaviečių į miško sandėlius išveža rangovinės įmonės ir miškų urėdija savo turima medveže. Medienos ruošą vykdo 23 rangovinės įmonės. Visa mediena yra gaminama sortimentais kirtavietėse, taikant pažangią skandinavišką technologiją, siekiant išsaugoti miško paklotę, pomiškį. Visi medienos sortimentai iš kirtaviečių įrengtomis valksmomis yra išvežami medienvežėmis arba savikrovėmis priekabomis. Iškirstą medieną  matuoja ir priima girininkijų darbuotojai arba nepriklausomi medienos matuotojai.

Parašykite komentarą