VĮ Valstybinių miškų urėdija
Kaišiadorių regioninis padalinys

Lithuanian English

Lietuva pripažinta, kaip geriausiai miškus sauganti ir tvarkanti valstybė

Valstybės įmonė Valstybinių miškų urėdija

Kaišiadorių regioninis padalinys
Miškininkų g. 1, 56161 Kaišiadorys
Tel.   (8 ~ 346) 67630
Faks. (8 ~ 346) 53463
El.paštas: kaisiadorys@vivmu.lt
Juridinių asmenų registras
Kodas: 132340880

PVM kodas LT323408811

SKELBIMAS DĖL PAKARTOTINIO VIEŠOJO TURTO PARDAVIMO AUKCIONO

VĮ Kaišiadorių miškų urėdija skelbia ilgalaikio ir trumpalaikio materialiojo turto, pripažinto nereikalingu arba netinkamu (negalimu) naudoti, pakartotiną pardavimo aukcioną:

 

Eil. Nr.

Pavadinimas

Kiekis,  vnt.

Pagami nimo metai

Pradinė kaina Eur/vnt. su PVM

Kainos didinimo intervalas Eur.

9

Traktorius MTZ-82/0781LF

1

1991

2500

200

10

Traktorius MTZ-82/3508LC

1

1994

2500

200

15

Automobilis Mitsubishi/Pajero Sport

1

2003

1000

100

17

Rotacinė šienapjovė

1

2008

50

20

18

Grioviakasė DONDI

1

2012

3700

200

22

GPS Pathfinder Pro XN

1

2006

20

10

23

GPS Pathfinder Pro XN

1

2010

20

10

 

VĮ Kaišiadorių miškų urėdijai priklausančio, aukščiau išvardyto ilgalaikio ir trumpalaikio

materialiojo turto, pripažinto nereikalingu arba netinkamu (negalimu) naudoti, pardavimo viešasis

aukcionas (tiesioginis) vyks 2017 metų gruodžio 21 dieną 10:00 val,  adresu: Miškininkų g. 15, Kaišiadorys. Turtą galima apžiūrėti per tris darbo dienas prieš aukcioną nuo 10:00 val. iki 11:30 val. ir nuo 13:00 val. iki 15:00 val., prieš tai susiderinus telefonu. Atsakingi asmenys –  Arvydas Gudonis , tel. 8 687 15645. Už aukcione įsigytą turtą atsiskaitoma banko pavedimu į nurodytą sąskaitą arba grynais į miškų urėdijos kasą per 3 darbo dienas po PVM sąskaitos faktūros pateikimo.

Ilgalaikio materialiojo turto aukciono dalyvio bilieto kaina – 10 Eur, žiūrovo bilieto kaina– 5 Eur.  Garantinis įnašas - 30 proc. nuo pradinės norimo pirkti turto vieneto kainos – taikomas prekėms, kurių pradinė pardavimo

kaina ne mažesnė kaip 50 Eur. Garantinis įnašas sumokamas ne vėliau kaip 1 dieną prieš aukcioną. Aukcioną laimėjusiam dalyviui garantinis įnašas įskaitomas apmokant už aukcione įgytą turtą, o atsisakius apmokėti už aukcione įgytą turtą garantinis įnašas negrąžinamas. Mokama grynais į VĮ Kaišiadorių miškų urėdijos kasą arba pavedimu į atsiskaitomąją sąskaitą LT20 4010 0405 0004 0163, įmonės kodas 158985240, PVM mokėtojo kodas LT589852418. Dalyvių registracija vyks iki 2017 m. gruodžio 15 d. 10 val. Tretieji asmenys jokių teisių į parduodamą turtą neturi. Nupirktą turtą laimėtojai išsiveža patys savo lėšomis per 3 darbo dienas po apmokėjimo. Aukciono rengėjai už įsigyto turto kokybę neatsako ir nepriima jokių pretenzijų.