Kaišiadorių miškų urėdijoje įdiegta naujoviška gaisrų stebėjimo sistema

Kaišiadorių miškų urėdijoje įdiegta antžeminė automatinė gaisro stebėjimo sistema, pagrįsta naujausiomis šiuolaikinėmis technologijomis. Miškininkai džiaugiasi: anksčiau tą darbą atlikdavo žmonės, bet kokiu oru gaisringuoju metų laikotarpiu bokštuose stebėdavę miškus. Darbas nepavydėtinas, pavojingas, ypač šiemetinę karštą vasarą. Beje, įdiegus šią sistemą,  sumažės išlaidos  priešgaisrinių stebėjimo bokštų remontui, kuris kiekvienam iš jų kas penkeri metai atsieidavo 10-15 tūkst. litų. Be kita ko, žmogaus akis vis dėlto ne tokia akyla kaip kompiuterinės automatizuotos kameros, kurios, sudarius sutartis su GSM ryšio operatoriais, įrengtos kur kas aukštesniuose mobiliojo ryšio perdavimo bokštuose.

Kaišiadorių miškų urėdijoje kol kas įdiegtos dvi tokios kameros-detektoriai, kurios perduoda  duomenis į stebėjimo centrą, įrengtą Medelyno patalpose Triliškių kaime. Naujosios gaisro stebėjimo sistemos galimybės didelės – ji geba pastebėti ką tik prasidėjusį gaisrą. Jam kilus, į centrą stebėjimo kameros perduoda momentines  nuotraukas, nustato koordinates, kuriame miško kvartale ir prieš kiek laiko kilo gaisras. Privalumu laikoma tai, kad stebėjimo kamera dirba savarankiškai, jos negalima valdyti. Taigi netgi centro operatoriui suklydus, kamera vis tiek atliks jai skirtąsias funkcijas. Kitąmet Kaišiadorių miškų urėdijoje bus įdiegtos dar dvi tokios kameros-detektoriai. Miškininkai bendradarbiaus su ugniagesiais ir gamtosaugininkais –  perduos jiems duomenis apie pastebėtus pievų ir durpynų gaisrus. Montavimo darbus vykdo UAB ,,Telekonta“.  Projektavimo darbus atliko UAB ,,G4S Lietuva“.

Naująja antžemine automatine gaisrų stebėjimo sistema Kaišiadorių miškų urėdijoje bus  stebima 47 tūkst. ha miškų. Įranga kainuos apie 2,1 mln.Lt. ,,Jei ne Europos Sąjungos struktūrinių fondų parama, apie tokią sistemą galėtume tik ilgai svajoti“, – tvirtina Kaišiadorių miškų urėdijos vyr. miškininkas Marijonas Bernotavičius.

Praėjusį penktadienį Kaišiadorių urėdijoje automatinė miško gaisrų stebėjimo  sistema buvo sėkmingai išbandyta, praktiškai pademonstruotas jos veikimas, įvertinti sistemų techniniai parametrai, patikimumas ir funkcionalumas. Keturiose miškų vietose inscenizuoti gaisrai ir visus juos  detektorinės kameros pastebėjo laiku.

Iš vakaro urėdija  gavo techninės priežiūros išvados dokumentus, kuriuose teigiama, kad įranga dirba gerai, net ,,per jautriai“. ,,Tai ne minusas, o pliusas, – sakė darbų vertinimo komisijos pirmininkas M.Bernotavičius.- Darbų eigoje sistemą dar bus galima pareguliuoti“.

,,Gaisrų stebėjimo antžeminės automatinės sistemos diegiamos ne tik Kaišiadorių miškų urėdijoje, –  sakė vertinimo komisijos darbe dalyvavęs generalinio miškų urėdo pavaduotojas Gintaras Visalga. –  Tai didžiulio, visą Lietuvą apimančio europinio projekto dalis. Lėšos jam skiriamos  pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 metų programos priemonę ,,Miškininkystės potencialo atkūrimas ir prevencinių priemonių įdiegimas“.

Automatizuotos gaisrų stebėjimo sistemos iki 2012 metų pabaigos bus įdiegtos  24-iose šalies urėdijose ir Kuršių nerijos nacionaliniame parke.  Ja bus stebima kone pusantro milijono ha miškų, t.y., apie 65 proc. visų šalies miškų. Bendra projekto vertė – per 43 mln. litų. Tai 4 mln. Lt mažiau nei buvo numatyta  galimybių studijoje.“ 80 proc. sumos – finansuoja ES. Pasak G.Visalgos, šalyje kasmet kyla vidutiniškai 600-800 miško gaisrų, jie pažeidžia apie 300 ha medynų. Miškų priešgaisrinei sistemai  urėdijos  kiek-vienais metais išleidžia apie 5 mln. Lt. ,,Tikimasi, kad įdiegus automatizuotas  stebėjimo sistemas, gaisrų miškuose turėtų sumažėti perpus“, – sakė generalinio miškų urėdo pavaduotojas. Diegiant sistemą, naudotasi Vokietijos pavyzdžiu ir duomenimis.

Parašykite komentarą