ieskotiieskoti PAGRINDINIAI MIŠKŲ RODIKLIAI

Šiuo metu miškų urėdijos valstybinės reikšmės miškai užima 26 tūkstančius hektarų ir yra išsidėstę pačioje Lietuvos širdyje, tarp svarbiausiu šalies miestų – Vilniaus ir Kauno, perjuosti geležinkelio ir judrios magistralės, iš šiaurės ir pietų aprėminti Nemuno ir Neries upių. Miškai yra išsidėstę trijų savivaldybių – Kaišiadorių, Elektrėnų ir Trakų teritorijose. 
Miškų nuosavybės formosPrižiūrimi miškai yra trijų nuosavybės formų – valstybinės reikšmės, privatūs bei skirti nuosavybės teisių atkūrimui.Miškų urėdijos ir Lietuvos Respublikos miškų palyginimas pagal nuosavybės formąNuosavybės formaKaišiadorių miškų urėdijojeRespublikojetūkst. ha%tūkst. ha%Valstybinės reikšmės miškai2656105150Privatūs miškai153271734Miškai rezervuoti nuosavybės teisių atstatymui61335316Bendras miškų plotas471002045100Medynų kilmėMedynai būna savaiminiai ir kultūriniai – sodinti žmogaus. Miškų urėdijoje didžioji medynų dalis – savaiminiai.Miškų urėdijos ir Lietuvos Respublikos miškų palyginimas pagal medynų kilmęVidutiniai medynų rodikliaiMiškų urėdijos ir LR miškų palyginimas pagal vidutinius medynų rodikliusVidutiniai medynų rodikliaiUrėdijojeRespublikojeVidutinis medynų amžius, metais5853Bendras medynų tūris, m3226199Brandžių medynų tūris, m3304254Metinis prieaugis, 1ha / m35,66,5Iškertama iš 1 ha mišku apaugusio ploto, m34,23,2Medynų rūšinė sudėtisValstybinės reikšmės miškuose daugiausia spygliuočių. Be pagrindinių medžių rūšių – pušies, eglės, ąžuolo, juodalksnio, beržo, uosio, drebulės, miškuose aptinkamos ir retesnės medžių rūšys – liepa, klevas, guoba, tuopa, vinkšna, vikmedis, maumedis, laukinės obelys, slyvos, kriušės ir kitos rūšys, tačiau jos medynų nesudaro.Miškų urėdijos ir Lietuvos Respublikos miškų palyginimas pagal medynų rūšinę sudėtįMedžių rūšysUrėdijoje, %Respublikoje, %P3436E3021B1721J87D43Ą42U22kiti18

Parašykite komentarą