APSAUGA NUO ŽVĖRIŲ

1. Naminių gyvulių ganiava valstybinėje miško žemėje draudžiama, išskyrus Aplinkos ministerijos numatytus atvejus. Privačiuose miškuose gyvulių ganiava draudžiama kirtavietėse ir 20 metų neturinčiuose jaunuolynuose.
2. Medžiojamų žvėrių skaičius miško žemėje turi būti palaikomas toks, kad būtų garantuotas ekosistemos stabilumas. Reguliuojant žvėrių skaičių miške, laikomasi Aplinkos apsaugos įstatymo ir kitų teisės aktų reikalavimų.

Apsaugai nuo žvėrių miško želdiniai tepami žvėrims nemalonaus skonio ar kvapo medžiagomis – repelentais, ąžuolo, juodalksnio medeliai apsaugomi gaubtais, aptveriami tvoromis.

Parašykite komentarą