APSAUGA NUO MIŠKO GAISRŲ

Lietuvos Respublikos Miškų įstatymo 18 straipsnis. Miško apsauga nuo gaisrų ir stichinių nelaimių

1. Miškuose, nepaisant jų nuosavybės formos, privalo būti sukurta ir palaikoma bendra valstybinė priešgaisrinių priemonių sistema, apimanti stebėjimo, profilaktines ir priešgaisrines saugos priemones. Šią bendrą valstybinę priešgaisrinių priemonių sistemą rengia ir jos įgyvendinimą organizuoja Generalinė miškų urėdija prie Aplinkos ministerijos, miškų urėdijos bei valstybinių parkų direkcijos kartu su savivaldybėmis. Miško valdytojai, savininkai, naudotojai ir lankytojai privalo laikytis teisės aktais patvirtintų miškų priešgaisrinės apsaugos reikalavimų. 
2. Miškų urėdijos bei valstybiniai parkai ir savivaldybės skiria lėšų bendrai valstybinei priešgaisrinio stebėjimo ir gaisrų gesinimo sistemai visose miško valdose. Miško valdytojai ir savininkai savo lėšomis įgyvendina profilaktines priešgaisrines priemones (įrengia priešgaisrines juostas ir laužavietes, valo užšlemštą mišką ir kita).
3. Stichinių nelaimių miškuose atvejais Aplinkos ministerija turi teisę nustatyti specialias apsaugos ir nelaimių padarinių šalinimo priemones, kurios yra privalomos visiems miško valdytojams, savininkams ir naudotojams.
Kaišiadorių miškų urėdijos miškai suskirstyti į 3 degumo klases. Miškų urėdija priklauso II degumo klasei.

Skaudu, tačiau daugiausia miško gaisrų kyla dėl žmogaus kaltės. Miškų urėdija,  norėdama apsaugoti miškus nuo ugnies siautėjimo, įvairias būdais agituoja miško lankytojus laikytis lankymosi miške taisyklių, sausros metu nesilankyti miške, o pastebėjus gaisrą, pranešti miškų urėdijai telefonu (8 346) 67 639Miškus saugo ne tik agitacinėmis priemonėmis, bet kasmet atnaujina mineralizuotas juostas, trukdančias plisti miško gaisrams, turi penkis miško gaisrų stebėjimo bokštus, kuriuose palankiu gaisrams kilti metu pastoviai budi budėtojai. Miškų gaisrus operatyviai gesina dviem naujais iš Europos sąjungos struktūrinių fondų lėšų įsigytais miško gaisrų gesinimo automobiliais. Gaisrus miškų urėdija gesina ne tik valstybiniuose, bet ir privačiuose miškuose. Kas metus miškų apsaugai nuo gaisrų miškų urėdija išleidžia apie 200 tūkstančių litų, o kiek ugnies siautėjimo atneštų nuostolių patiria gamta… Tad būkite atsargūs su ugnimi!

Parašykite komentarą